Wciąż podnoszą progi do technikum

W ubiegłym roku podniesiono progi punktowe w rekrutacji do chełmskich liceów i w tym roku pozostaną one na tym samym poziomie. Za to wzrosły progi punktowe dla kandydatów do klas pierwszych kilku chełmskich techników.

Rekrutacja do szkół średnich zbliża się wielkimi krokami. W tym roku znowu będzie wyjątkowo trudna i stresująca. To efekt skumulowania roczników i nieszczęsnej reformy obniżania wieku szkolnego, która zakończyła się klapą i choć winni jej są politycy, to konsekwencje ponoszą uczniowie. W obecnych ósmych klasach uczy się półtora rocznika (tak, jak było w przypadku ubiegłorocznych ósmoklasistów). Wśród nich są dzieci, które musiały rozpocząć naukę w wieku 6 lat.

Zdecydowanie łatwiejsze zadanie podczas przyszłorocznej rekrutacji będą mieli obecni siódmoklasiści, których – w wyniku nieudanych reform edukacyjnych – w chełmskich szkołach jest teraz najmniej (w wielu chełmskich podstawówkach, nawet tych najliczniejszych obecnie jest tylko po jednej klasie siódmej).

W przypadku ubiegłorocznych i tegorocznych ósmoklasistów kumulowały się jeszcze dodatkowe okoliczności tj. epidemia i podwyższenie progów punktowych do najwyższych, jakie kiedykolwiek obowiązywały w rekrutacji do chełmskich szkół średnich. W ubiegłym tygodniu dyrektorzy chełmskich szkół ponadpodstawowych spotkali się w ratuszu z urzędnikami, aby ustalić progi punktowe dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas I w roku szkolnym 2023/2024. W przypadku liceów i nielicznych techników progi pozostają na tym samym poziomie, co przed rokiem.

Aby dostać się do I oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, kandydaci muszą osiągnąć minimum 135 punktów. To tyle, ile rok temu (wtedy podniesiono progi punktowe w chełmskich liceów do najwyższych, jakie kiedykolwiek obowiązywały, a w mieście tłumaczono, że progi te „stają się coraz bardziej zbliżone i ujednolicone w celu wprowadzenia jednego poziomu dla liceów ogólnokształcących, bo zarówno każdy egzamin maturalny, jak i zawodowy jest dla każdej szkoły, w skali miasta i kraju, taki sam i ma to również odniesienie do obowiązującej podstawy programowej”).

Przypomnijmy, że w rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. 130 pkt. muszą uzyskać kandydaci do III LO w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych oraz do IV LO (tu też ten sam pułap, co w ubiegłym roku). W I LO w tym roku zaplanowano utworzenie pięciu klas pierwszych (tak, jak przed rokiem), a w II LO ma ich być sześć (tyle też obecnie „Dreszerczyki” mają klas pierwszych). Z kolei w III LO, wchodzącym w skład ZSEiM, znowu zaplanowano utworzenie tylko jednej klasy liceum. Szkoła ta od jakiegoś czasu kładzie większy nacisk na kształcenie w oddziałach technikum. Klas pierwszych technikum w „Ekonomach” w następnym roku szkolnym zaplanowano 5. Aby się do nich dostać należy zdobyć 100 pkt. (tyle, co w ubiegłym roku).

W IV LO (odnotowano tu ogromny postęp w „zdawalności” matur, ostatnio sięgnęła ona już 90 proc.) zaplanowano 6 klas pierwszych, w tym 2 integracyjne. Na podobnym do ubiegłorocznego poziomie pozostały progi punktowe w Zespole Szkół Technicznych. Kandydaci do klasy o profilu technik programista, technik informatyk muszą zdobyć co najmniej 125 punktów (tyle co w ubiegłym roku), technik mechanik – 90 pkt. (o 5 pkt. więcej niż rok temu). Aby dostać się do klas pierwszych technikum o pozostałych profilach w ZST trzeba zdobyć co najmniej 100 pkt. (tak, jak w ubiegłym roku).

Próg 90 pkt. ustalono w: Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych oraz Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. We wszystkich tych trzech placówkach próg punktowy podniesiono, bo w ubiegłym roku wynosił on 85 pkt.

Zaplanowane liczby klas pierwszych w poszczególnych placówkach: Technikum Nr 1 w ZSBiG – 2; Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w ZSBiG – 3; Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1 w ZSBiG – 1; Technikum Nr 2 w ZST – 6; Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w ZST- 1; Technikum Nr 4 w ZSGiH – 3; Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w ZSGiH – 3; Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4 w ZSGiH – 1; Technikum Nr 5 w ZSEiT – 3; Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w ZSEiT – 2; Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 5 w ZSBiG – 1. (mo)

News will be here