Wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w województwie lubelskim w 2020 r.

Fundusze Europejskie dostępne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER) to środki, po które chętnie sięgają osoby młode w wieku 18- 29 lat. Środki są dystrybuowane m.in.  za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia.

DZIAŁANIE 1.1

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku – projekty pozakonkursowe

ALOKACJA: 108 272 207, 00 PLN + 51 896 000,00 PLN (COVID-19 środki dodatkowego limitu Funduszu Pracy)

KIEDY NABÓR: I kwartał 2020 r.

DLA KOGO: Osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET. Pracownicy w wieku do 29 lat mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotyczy wsparcia służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19). Osoby fizyczne w wieku do 29 lat prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników (dotyczy wsparcia służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19). Wsparcie realizowanie wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy.

FORMY WSPARCIA: staże, bony stażowe, szkolenia bezrobotnych,- bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy. Dofinansowanie do wynagrodzenia oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy wsparcia służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19).

POTENCJALNI WNIOSKODAWCY: powiatowe urzędy pracy i miejski urząd pracy z województwa lubelskiego (PUP/MUP).

DZIAŁANIE 1.1

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku- projekty pozakonkursowe

ALOKACJA: 94  941 709,71 PLN

KIEDY NABÓR: II/III kwartał 2020 r.

DLA KOGO: Osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne,  które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- tzw. osoby z kategorii NEET. Wsparcie realizowanie wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy

FORMY WSPARCIA: staże, bony stażowe, szkolenia bezrobotnych, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy.

POTENCJALNI WNIOSKODAWCY: powiatowe urzędy pracy i miejski urząd pracy z województwa lubelskiego (PUP/MUP).

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here