Węgla ma wystarczyć dla wszystkich

Około 1200 wniosków złożyli chełmianie na zakup węgla po preferencyjnej cenie. Mieszkańcy odbierają opał we własnym zakresie z punktu przy ul. Towarowej. W ratuszu zapewniają, że kolejne partie zamawiają w Bogdance na bieżąco, a opału wystarczy dla wszystkich chętnych. Oby, bo zapowiadają siarczyste mrozy.

Dystrybucją węgla po preferencyjnej cenie (w Chełmie po 1850 zł za tonę) zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Sprzedawcą węgla, zgodnie z zawartą umową, jest Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Wnioski na zakup węgla przyjmowano w ratuszu do 7 grudnia br. W tym czasie do ratusza wpłynęło ich około 1200. Urzędnicy apelują, aby w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego wpłaty za opał chełmianie uiszczali do 27 grudnia br. Z kolei wnioski na następny okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.) będą przyjmowane od 2 stycznia przyszłego roku.

W ubiegłym tygodniu chełmianie, którzy dokonali już stosownych formalności i wpłat odbierali zakupiony opał z punktu przy ul. Towarowej 9. Procedura wygląda tak, że pracownik MPEC telefonicznie kontaktuje się z uprawnionymi w celu wyznaczenia daty i godziny wizyty oraz warunków odbioru węgla. Odbiór ten jest we własnym zakresie, co oznacza, że mieszkańcy sami muszą zadbać o przetransportowanie opału na swoją posesję. Do tego, urzędnicy zalecają odbiór jednorazowy, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Gdy 8 grudnia zapytaliśmy w chełmskim ratuszu, ile węgla obecnie czeka na chełmian przy ul. Towarowej odpowiedziano, że na tamtą chwilę było to 300 ton.

– Węgiel jest „domawiany” na bieżąco, odbywa się to na zasadzie codziennych zamówień, a nie jednorazowego – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Transporty przyjeżdżają każdego dnia. Wystarczy go dla wszystkich.

Apel do firm transportowych

Chełmscy urzędnicy w swoim komunikacie zwracają się z prośbą do lokalnych firm transportowych o „zadeklarowanie chęci świadczenia usług transportowych dla odbiorców z terenu miasta Chełm”. Informują, że rozliczenie za wykonaną usługę przewozu węgla odbywać się będzie bezpośrednio pomiędzy odbiorcą a firmą transportową świadczącą usługę. Maksymalna ilość węgla przysługująca odbiorcy to 1,5 tony. W komunikacie czytamy, że MPEC w celu usprawnienia odbioru opału prosi zainteresowane firmy o przesłanie jej danych tj. nazwy, siedziby i numeru telefonu do kontaktu, na adres email: mpec@mpec.chelm.pl. Do zgłoszenia powinna być dołączona informacja o wyrażeniu zgody na upublicznienie danych firmy poprzez udostępnienie listy przewoźników, którzy za opłatą dowiozą węgiel pod wskazany adres. (mo)

Zgodnie z komunikatem UM Chełm w sprawie dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie po zweryfikowaniu wniosku przez urząd oraz zawiadomieniu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, osoby uprawnione dokonują odbioru węgla zgodnie z procedurą. Najpierw dokonują wpłaty kwoty wynikającej ze zgłoszenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm: Bank Pekao SA. O/Chełm

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. W celu poprawnej weryfikacji osoby uprawnionej do odbioru węgla w tytule przelewu należy wpisać „Zakup węgla” oraz dopisać imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do odbioru węgla wskazanej w złożonym do Urzędu Miasta Chełm zgłoszeniu zapotrzebowania na zakup paliwa stałego. Wpłaty za węgiel zgodnie ze złożonym wnioskiem dokonuje się tylko w przypadku potwierdzenia pozytywnej weryfikacji przez Urząd Miasta Chełm pod numerem telefonu 82 565 34 00.

W celu odbioru faktury należy skontaktować się z Departamentem Finansów Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65 pok. 12 nr tel. 82 562 11 43. Faktura będąca dokumentem uprawniającym do odbioru węgla wystawiana będzie w dniu następnym od dnia dokonania wpłaty na konto Urzędu Miasta Chełm. Fakturę można odebrać w Departamencie Finansów (ul. Lubelska 65 pok. nr 12, tel. 82 562 11 43. Warunkiem odbioru węgla z punktu przy ul. Towarowej 9 MPEC jest okazanie faktury zakupu oraz dokumentu tożsamości. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru węgla, należy przedłożyć w punkcie odbioru stosowne pisemne pełnomocnictwo dla osoby, która w jej imieniu dokona odbioru węgla.

Znowelizowane przepisy zakładają, że w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w pierwszym okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg). Wnioski na następny okres będą przyjmowane od 2 stycznia 2023 r. w Departamencie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65.