Wezmą się za zbiornik

28 stycznia odbyła się kolejna sesja rady gminy Fajsławice. Ogłoszono na niej m.in. plany przebudowy zbiornika wodnego w Fajsławicach.

W pierwszej części posiedzenia głos zabrał wójt gminy Fajsławice Janusz Pędzisz. Informacje o bieżącej pracy wójt gminy rozpoczął podsumowaniem działalności samorządu gminy w 2020 r.,

którą przedstawił w formie prezentacji multimedialnej. Prezentację przygotował inspektor ds. promocji gminy Aleksandrę Granat. W dalszej części wójt omówił wyniki ankiety dotyczącej strategii rozwoju gminy Fajsławice na lata 2021-2027. Szczegółowe informacje i wnioski przekazane zostały radnym gminy.

Wójt przedstawił aktualny stan sytuacji związany z zimowym utrzymaniem dróg, przekazał także informacje dotyczące przeprowadzonej na zlecenia starosty krasnostawskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Fajsławice i wynikającego z tego tytułu wzrostu wysokości podatku od nieruchomości spowodowanego zmianą klasyfikacji użytków gruntowych. Przekazał również informacje o pozyskanych przez gminną jednostkę OSP Ksawerówka środkach zewnętrznych, za które zakupiono odzież bojową niezbędną do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych, a także podpisanej umowie przez Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach z Lokalną Grupą Działania „Krasnystaw Plus” na realizację zadania „Zioła dobre na wszystko”.

– Wszystkie rozpatrzone projekty uchwał zostały podjęte. Dotyczyły one m.in. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i udzielenia miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt – mówi Aleksandra Granat. Podobnie jak w ubiegłym roku radni nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Radni podjęli też uchwały: w sprawie udzielenia powiatowi krasnostawskiemu pomocy finansowej na zadania związane z rozbudową dróg powiatowych: Biskupice-Fajsławice i Fajsławice-Ksawerówka, a także udzielenia miastu Chełm dofinansowania kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym. Najistotniejszymi uchwałami podjętymi podczas obrad tej sesji były uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 i uchwalenia budżetu gminy na 2021.

Zastępca wójta Mieczysław Paluch przedstawił zaplanowane na 2021r. inwestycje, jakie samorząd zamierza zrealizować. Są to m.in. termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia i Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, rewitalizacja zbiornika wodnego w Fajsławicach a także długo wyczekiwany przez mieszkańców gminy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Ponadto wykonane zostanie opomiarowanie poboru wody na zbiornikach w Siedliskach, co pozwoli na stałe monitorowanie zużycia wody, rozbudowana zostanie także sieć wodociągowa w Fajsławicach.

Samorząd planuje również wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP w Fajsławicach, a także dofinansować budowę drogi na trasie Siedliska-Ksawerówka. Na potrzeby utrzymania terenów zielonych, których w gminie Fajsławice jest dużo, zakupiony zostanie ciągnik wielofunkcyjny. Suma zaplanowanych na inwestycje środków stanowi niemal 25 procent całości uchwalonego budżetu. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here