Więcej pożarów i ofiar

Wyjeżdżali do zdarzeń średnio co 4 godziny, 6 razy dziennie przez 365 dni. Straż pożarna podsumowała ubiegły rok, a ten okazał się tragiczniejszy niż poprzedni. Więcej osób zmarło lub odniosło obrażenia w wyniku pożarów. Ogromna liczba interwencji dotyczyła też płonących traw i nieużytków.

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie podsumowali miniony rok. Z opublikowanych danych wynika, że w 2022 na terenie naszego powiatu odnotowano 2230 zdarzeń, czyli o 623 więcej niż w 2021 roku. Liczba interwencji wzrosła zatem aż o ponad 38 proc. W 2022 r. strażacy przyjęli zgłoszenia do 524 pożarów, 1636 miejscowych zagrożeń i 70 fałszywych alarmów. Rok wcześniej było 409 pożarów, 1108 miejscowych zagrożeń i 90 fałszywych alarmów.

W grupie zeszłorocznych pożarów najwięcej interwencji dotyczyło traw i nieużytków (249). Niepokojący jest fakt, że liczba tego typu wyjazdów wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to strażacy odnotowali „jedynie” 127 pożarów suchych traw. To pokazuje, że świadomość ludzi wcale nie wzrosła.

Na drugim miejscu w tabeli znalazły się pożary domów (129), a dalej pożary: środków transportu (26), śmietników i wysypisk śmieci (23), obiektów produkcyjnych (14), upraw rolnych (13), lasów (11) i obiektów użyteczności publicznej (8).

W wyniku pożarów śmierć poniosły 3 osoby, a 16 zostało rannych, podczas gdy w 2021 r. życie straciły 2 osoby, a 9 odniosło obrażenia. Ponadto w ub. r. strażacy wyjeżdżali do zabezpieczenia 211 zdarzeń drogowych, w których 24 osoby straciły życie, a 94 zostały ranne (w 2021 r. odnotowali 212 wypadków drogowych i 3 kolejowe, w których 15 osób straciło życie, a 182 zostały ranne). 112 razy interweniowali przy zdarzeń powstałych na skutek śniegu czy deszczu (78 razy w 2021 r.), 104 – w związku z silnym wiatrem (96 w 2021), 25 – na skutek przyboru wód (31 w 2021).

Niezmiennie najwięcej interwencji odnotowano na terenie Chełma (843, gdzie rok wcześniej było ich 546), na drugim miejscu znalazła się gmina Dorohusk (391), co ma związek z sytuacją na Ukrainie. Dalej gminy: Chełm (217), Siedliszcze (129), gmina i miasto Rejowiec Fabryczny (103), Rejowiec (88). Najmniej interwencji odnotowano natomiast w gm. Białopole (24) oraz Żmudź (37).

2022 rok był bardzo intensywny nie tylko dla chełmskich strażaków. Jak wynika z oficjalnego podsumowania komendy głównej PSP, w skali kraju odnotowano ponad 608 tysięcy interwencji, czyli o ponad 29 tysięcy więcej niż przed rokiem. To najwyższa liczba zdarzeń w całej 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej. (pc)

News will be here