Większa i nowoczesna

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej zaczęło realizację zadania pt. Przebudowa strzelnicy sportowej w Hańsku Pierwszym. Obiekt ma być dłuższy, bardziej bezpieczny i ma służyć nie tylko mieszkańcom, ale i turystom.

Założeniem projektu jest przebudowa strzelnicy sportowej w Hańsku Pierwszym zlokalizowanej na działce gminnej i parafialnej. Obiekt działa od lat 70. XX w.
– Projektowane prace mają na celu przeniesienie i wydłużenie istniejącej strzelnicy oraz budowę wiaty strzelniczej – mówi Marek Kopieniak, wójt gminy Hańsk. – Sposób użytkowania obiektu po zamianach nie ulegnie zmianie i będzie służył wyłącznie celom strzelań sportowych w ramach lokalnego koła strzeleckiego. Strzelnica będzie składała się z płyty strzelnicy o wymiarach 12 x 113 m.

Zostanie przeniesiony i podwyższony główny kulochwyt, dodatkowo wykonane na nim zostaną palisady pochłaniające pociski. W ramach inwestycji zostaną również podwyższone boczne wały ochronne, wykonana zostanie wiata z sześcioma stanowiskami strzeleckimi przedzielonymi ekranami o szerokości stanowiska 120 x 250 cm dla strzelań statycznych z możliwością strzelań z pozycji „stojąc”, „klęcząc” i „leżąc”. Na strzelnicy po przebudowie można będzie prowadzić szkolenia i zawody sportowe na dystansie 50 m a nie jak dotychczas ok. 30 m.

Realizacja operacji jest planowana na koniec grudnia 2023 roku. Po realizacji Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwać dochodu z tytułu udostępnienia infrastruktury mieszkańcom oraz turystom. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służyć będzie inicjatywom lokalnym. Odrestaurowane miejsce sprzyjać będzie rozwojowi hobby mieszkańców i dawać możliwość pożyteczego spędzania czasu. (bm)

News will be here