Od wieku łączy pokolenia

Wspaniałą galą jubileuszową uczciła stulecie swojego istnienia szkoła w Głusku – dziś Zespół Szkół nr. 9 przy ul. Zdrowej w Lublinie, obejmujący SP nr 47 i Gimnazjum nr 26.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się 21 maja. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. św Jakuba Apostoła, skąd orszak gości i absolwentów razem ze sztandarami szkoły przeszedł w towarzystwie szkolnej orkiestry i młodzieży ubranej w ludowe stroje do siedziby placówki. Powitanie zebranych gości i gala jubileuszowa odbyły się w sali gimnastycznej. Tego dnia nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, na czele z prezydentem Krzysztofem Żukiem. Obecni byli posłowie RP: Lech Sprawka i Joanna Mucha, a także przedstawiciele lubelskiej rady miasta i gminy Głusk. Oświatę reprezentowali przedstawiciele kuratorium i urzędnicy wydziału oświaty i wychowania z dyrektor Ewą Dumkiewicz-Sprawką a także liczni dyrektorzy lubelskich szkół i nauczyciele, w tym również byli nauczyciele. Sala wypełniona była absolwentami, którzy dzieli się z zebranymi wzruszającymi wspomnieniami.
Pani Jadwiga Żak skończyła szkołę w 1958 r. – Uczyłam się jeszcze w tym starym budynku. Miło wspominam te lata, inna była szkoła, zupełnie inna. Już nie żyją moi nauczyciele, tylko jeszcze żyje pani Toruniowa. Podobno jest na sali i właśnie jej wyglądam. W mojej klasie było nas około trzydzieścioro, wszyscy urodzeni w 1943 r., ale ze swojego rocznika to nie widzę tu nikogo, ale spotkałam koleżankę z rocznika poprzedniego – mówiła wyraźnie wzruszona pani Jadwiga.


Najmłodsze pokolenie absolwentów reprezentował Mateusz Bis, który szkołę skończył rok temu: – Po ukończeniu naszego gimnazjum poszedłem do V LO na ulicy Lipowej. Nie miałem trudności z dostaniem się, bo tutaj mnie bardzo dobrze przygotowano. Miałem świetnych nauczycieli. W szkole była i jest bardzo dobra atmosfera, bo każdy każdego zna i wszyscy się lubią – powiedział.
Podczas gali prezydent Krzysztof Żuk wyróżnił pracowników szkoły, przyznając im medale. Otrzymali je: były dyrektor szkoły Zbigniew Pielechowski, obecna wicedyrektor i nauczyciel plastyki, Regina Szafrańska-Dąbek, nauczycielka muzyki i dyrygentka szkolnego chóru Iwona Matysiewicz oraz Dorota Szalak – nauczycielka historii. W trakcie uroczystości wiele razy podkreślano rodzinny i wspólnotowy charakter tej placówki. Obecny dyrektor szkoły Paweł Krysa jest jej absolwentem, tak jak jedenastu uczących w tej chwili nauczycieli. Szkoła zawsze łączyła pokolenia, a byli uczniowie przyprowadzają do niej swoje dzieci i wnuki. To placówka przyjazna i bezpieczna. Od lat współpracuje z muzeum poświęconym pamięci swojego patrona, czyli Muzeum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Uczy wrażliwości i tolerancji, prowadząc różnego rodzaju projekty wraz z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie. – To jest szkoła, gdzie nikt nie jest anonimowy, to jest szkoła, która wyrosła z tej społeczności mieszkającej w pobliżu, a to daje znakomite rezultaty w procesie wychowawczym i edukacyjnym – podkreślił Krzysztof Żuk. Obchody jubileuszu uświetnił występ chóru złożonego z absolwentów. Najmłodsi uczniowie przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą powstania szkoły i jej wieloletniej historii, pełną archiwalnych zdjęć. Fotografie można było oglądać także na przygotowanej wystawie prezentującej fragmenty szkolnej kroniki, świadectwa szkolne i mundurki. Część oficjalną zakończyły bardzo wzruszające spotkania w klasach i zwiedzanie placówki. (EM.K.)