Wieści z gminy Białopole

Choć w mocno okrojonym składzie, bez sołtysów, w maseczkach i z zachowanym dystansem społecznym, 19 listopada odbyła się rada gminy Białopole. Musiała zostać zwołana z uwagi na wniesioną skargę na działalność wójta (o czym piszemy w oddzielnym tekście – na str. 15), ale mimo wszystko zapadło na niej jeszcze kilka innych, ważnych z perspektywy mieszkańców, decyzji.


Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wydzierżawienia na 30 lat działki dla Spółdzielni Energetycznej Ziemi Chełmskiej. Na 2,55 ha w Buśnie ma powstać farma fotowoltaiczna, która – jak podkreślił wójt Białopola Henryk Maruszewski – zabezpieczy energię dla całej gminy.

Podali kwoty

Wójt omówił pokrótce kwoty po stronie dochodów i wydatków zaplanowane w przyszłorocznym budżecie gminy. I tak dochody Białopola w 2021 r. plasują na poziomie 15 686 000 zł, w tym 2 960 000 zł to dochody majątkowe, dochody własne – 2 560 386 zł (podatki, opłaty lokalne). Wydatki to 16 369 400 zł, z czego 3 820 000 zł stanowią wydatki majątkowe.

Generalnie gmina planuje zrealizować tylko 3 inwestycje drogowe w przyszłym roku, m.in. budowę chodników w Buśnie, Raciborowicach i Białopolu (2,66 mln zł). Na kilku odcinkach dróg w gminie ma zostać położony asfalt, ale decyzja o tym gdzie jeszcze nie zapadła.

1 626 000 zł to wydatki na urząd gminy, z tego płace i pochodne pochłoną 1 291 000 zł. 91 tys. zł – utrzymanie rady gminy; 3 730 000zł – utrzymanie oświaty (część odpraw dla nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, będzie wypłacona właśnie w przyszłym roku); opieka społeczna – 4 474 000 zł (najwięcej kosztuje program „500 plus”, ale sporo pochłonie też pobyt dzieci w domach dziecka czy rodzinach zastępczych, tym bardziej, że ostatnio kilkoro kolejnych zostało skierowanych do rodzin zastępczych). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 124 tys. zł, z czego m.in. 10 tys. zł gmina przekaże dla Komendy Miejskiej PSP w Chełmie na zakup cysterny, która będzie zabezpieczała wodę na pożary oraz w razie skażenia wód gminnych.

– Takie przypadki są coraz częstsze – powiedział Maruszewski.

Pół miliona złotych gmina przeznaczy natomiast na utrzymanie kultury i sportu, zaś na gospodarkę komunalną – 1 228 000 zł, a na odbiór odpadów – 283 tys. zł. Spłata kredytów – 316 600 zł. Deficyt pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

Dla mieszkańców najważniejsze, że podatki (poza rolnym i leśnym) pozostają bez zmian, jak też i cena wody oraz ścieków.

19 listopada było otwarcie przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy w latach 2021-2022. – Bez względu na to, która firma wygra, już mogę zapewnić, ze przez najbliższe dwa lata cena za wywóz odpadów pozostanie na tym samym poziomie – zapowiedział na sesji wójt.

Również 19 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy, która już w tym tygodniu ma ruszyć z budową światłowodu w gminie.

Stokrotka zmieniła zdanie

Miesiąc temu, na październikowej sesji, radni nie zgodzili się na sprzedaż działki w centrum Białopola, na której inwestor chciał postawić „Stokrotkę”. Zamiast tego urząd wskazał lubelskiej spółce dwie inne lokalizacje, które – zdaniem urzędników – były nawet ciekawsze dla sieci. Choć początkowo mówiło się, że inwestora interesuje wyłącznie działka w centrum, rzekomo zmienił zdanie i wziął pod uwagę teren przy ul. Hrubieszowskiej. Dlatego na ostatniej, czwartkowej, sesji pod obrady stanęła uchwała ws. sprzedaży owej działki. Wszyscy radni byli „za”. Teraz ruch po stronie inwestora, czy faktycznie – jak zapowiedział – przystąpi do przetargu i kupi działkę. Jeśli tak, urzędnicy z Białopola szacują, że w ciągu pół roku może stanąć w gminie „Stokrotka”. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here