Włodawa słabiutko, Hanna wysoko

W końcu października ukazał się kolejny, już XVII, ranking, który weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Samorządy powiatu włodawskiego raczej powodów do dumy nie mają.


Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników.

Jedyne miasto w powiecie włodawskim – Włodawa – na 878 gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce zajęło dosyć odległą 304. pozycję (44,15 pkt. na 100 możliwych). Z kolei w kategorii gmin wiejskich (na wszystkie 1533 sklasyfikowane) najwyżej z powiatu uplasowała się Hanna (382. pozycja, 32,65 pkt.), potem Urszulin (478. miejsce, 31,55 pkt.), Hańsk (486., 31,43 pkt.), Wola Uhruska (640., 29,77 pkt.), gmina Włodawa (687., 29,26 pkt.), Stary Brus (706., 29,06 pkt.), Wyryki (1336., 22,56 pkt.).

Samorządy oceniane były w czterech kategoriach. W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego (np. wydatki samorządu na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego oraz efekty tych wydatków – miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach oraz budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa położono nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. W czwartej kategorii sprawdzano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. (p)

News will be here