Wody Polskie wyciskają MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie złożyło do „Wód Polskich” kolejny wniosek o zgodę na zmianę taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Tym razem proponuje podwyżkę o ok. 15% na wodzie i ok. 20% na ściekach. W poprzednim, odrzuconym przez „Wody Polskie”, wnioskowało o podniesienie cen o ponad 30%. – Przy utrzymaniu obecnych stawek spółce grozi nawet upadłość – zapowiada MPWiK.

Przypomnijmy, obecna, trzyletnia taryfa obowiązuje od września ubiegłego roku. Wprowadziła pierwszą, po pięciu latach, podwyżkę cen wody i ścieków o średnio 5-6%. MPWiK chciał podnieść ceny najpierw o blisko 20, a później o ok. 11-12%, ale nie zgodził się na to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wód Polskich” w Lublinie – państwowego regulatora cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Już wtedy wydawało się, że zatwierdzone w końcu przez RZGW stawki są przy rosnących cenach energii, kosztach pracy i inflacji nie do utrzymania, co potwierdziły wyniki finansowe MPWiK za 2021 rok – zysk najbardziej dochodowej dotąd miejskiej spółki, który w latach ubiegłych sięgał nawet 10 i więcej miliona złotych, spadł do ok. 2,5 mln zł. W tym roku, choć spółka wcześniej nie chciała nam tego oficjalnie potwierdzić, działalność związana ze sprzedażą wody i odprowadzania ścieków zaczęła być deficytowa.

W czerwcu tego roku MPWiK złożył do RZGW w Lublinie wniosek o skrócenie obowiązywania obecnej taryfy i wprowadzenie nowej, z ceną za wodę wyższą o ponad 35% (wzrost z obecnych 3,74 zł netto/m3 do 5,19 zł netto/m3) i ściekami droższymi o ponad 39% (wzrost z 4,95 zł netto/m3 do 6,91 zł netto/m3). Po sześciu tygodniach analizowania wniosku RZGW, na początku września, wydał decyzję odmowną. Co prawda przyznał spółce rację, że wzrosły koszty ceny energii i zagospodarowania osadów, ale uznał, że MPWiK uwzględniło w taryfie zawyżony wzrost innych kosztów i podwyżkę marży, a tym samym tak duża podwyżka cen wody i ścieków jest nieuzasadniona.

W ostatnich dniach MPWiK, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożył nowy wniosek taryfowy do RZGW. Proponuje w nim podwyżkę o ok. 15% na wodzie i ok. 20% na ściekach, choć według wyliczeń spółki i tak nie pokryje ona wzrostu ponoszonych przez spółkę kosztów związanych z gigantyczną w tym roku inflacją i wzrostem cen prądu oraz kosztów zagospodarowania osadów.

– Zmianie uległo otoczenie ekonomiczne, które spowodowało, że założenia przyjęte przy tworzeniu taryfy zmieniły się, w konsekwencji czego aktualnie obowiązujące ceny i stawki opłat nie pozwalają pokryć kosztów eksploatacji i utrzymania ponoszonych przez spółkę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a co za tym idzie prowadzić działalności na wymaganym poziomie. Przesłankami leżącymi u podstaw skrócenia okresu obowiązywania taryfy są zmiany warunków ekonomicznych, przekładające się bezpośrednio na zmiany pozycji kosztowych, a te z kolei mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się wysokości cen i stawek opłat pobieranych przez przedsiębiorstwo – mówi Magdalena Bożko, rzecznik prasowy MPWiK w Lublinie. – Proponowane przez nas ceny i stawki opłat zostały oszacowane na najniższym możliwym poziomie uwzględniającym jedynie wzrost dwóch, spośród wielu, pozycji kosztowych. Mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa, co stanowi realne zagrożenie dla dalszej działalności spółki, przy obecnie obowiązującej taryfie – dodaje rzecznik.

Jak wylicza MPWiK przy obecnej taryfie niedoszacowanie kosztów w zakresie zagospodarowania osadów, którego wykonawcę wybiera się w drodze przetargu, wyniesie w roku bieżącym ok. 6 mln zł, a w ciągu kolejnych dwóch lat następne 15 mln zł. Jeśli chodzi o niedoszacowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, to przy obecnej taryfie kwota sięga ok. 23,4 mln zł. – W przypadku braku zmiany taryfy przedsiębiorstwu grozić będzie nawet upadłość – stawia sprawę jasno MPWiK.

Nowa propozycja MPWiK

MPWiK proponuje, aby stawka za dostarczoną wodę wzrosła z obecnych 3,74 zł netto za m3 do poziomu 4,27 zł netto/m3, a docelowo do kwoty 4,89 zł netto/m3 w trzecim roku obowiązywania taryfy. W przypadku ścieków cena wzrosłaby z 4,95 zł netto/m3 do 5,91 zł netto/m3, a docelowo do 6,79 zł netto za m3 w trzecim roku obowiązywania nowej taryfy. Teraz wnioskiem lubelskiego MPWiK zajmie się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Lublinie. Na jego weryfikację ma teoretycznie 45 dni.

Marek Kościuk