Wojewódzkie z opóźnieniem

Powiat włodawski przecinają trzy drogi wojewódzkie. W przeszłości wszelkie naprawy pozimowe były prowadzone wiosną. W tym roku jest inaczej, bo większość ubytków nadal straszy kierowców. Wszystko przez problemy ze znalezieniem wykonawcy tych remontów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich na naprawę i remont szos leżących na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie przeznaczył 3 miliony złotych. Problem w tym, że firma, która wygrała przetarg, ostatecznie wycofała się z porozumienia i nie podpisała umowy. To spowodowało duże opóźnienie w łataniu dziur powstałych po zimie. Największe ubytki, tzw. masą na zimno, łatali pracownicy RDW we Włodawie. Niestety, większość ubytków wciąż pozostaje nienaprawiona. Ale już wkrótce sytuacja ma się zmienić i kierowcy mają odczuć poprawę.

– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że remonty cząstkowe wykonywane są w oparciu o przeprowadzone odpowiednio wcześniej wizje lokalne dokonywane podczas objazdu dróg przez pracowników danego Rejonu Dróg Wojewódzkich – wyjaśnia Kamil Jakubowski z ZDW w Lublinie.

– Następnie ogłaszany jest przetarg podzielony na zadania, którego celem jest wyłonienie wykonawcy. ZDW taki przetarg, między innymi dla Rejonu we Włodawie, ogłosił 4 lutego 2022 roku. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, niestety nie podpisał umowy na wykonanie remontów cząstkowych. W związku z tym, 9 maja postępowanie dla powyższego Rejonu, zostało unieważnione. Kolejne, zostało ogłoszone 9 maja 2022 roku. Tym razem udało się wybrać wykonawcę i będzie nim firma Mota-Engil S.A. która za kwotę ponad 3 mln zł przeprowadzi prace remontowe na wszystkich odcinkach w Rejonie Dróg Wojewódzkich.

Zakres prac na trzech szosach został podzielony na dwa zadania: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg oraz wykonanie remontu przełomów. W ramach części pierwszej na określonych odcinkach zostanie wykonane m.in. frezowanie nawierzchni, położenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Będą też naprawione przełomy. Dotychczasowe prace, które były prowadzone na drogach wojewódzkich w RDW we Włodawie, polegały na uzupełnieniu ubytków „masą na zimno” siłami własnymi, czyli przez pracowników RDW we Włodawie – tłumaczy Jakubowski. (bm)