Wojsko rekrutuje kobiety

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie przyjmuje zgłoszenia kobiet chętnych do udziału w zajęciach samoobrony. Szkolenia są bezpłatne. Pierwsze zainteresowane już są.

Celem projektu „Samoobrona Kobieta” jest nauka podstawowych technik samoobrony i doskonalenia opanowanych chwytów i obezwładnień. Wojsko chce popularyzować w ten sposób wśród pań szkolenia walki „wręcz”. Informacje o planowanych zajęciach chełmskie WKU rozesłało do lokalnych samorządów. Kandydatkami mogą być kobiety powyżej 18 lat, z obywatelstwem polskim, nie karane, o dobrym stanie zdrowia, zamieszkałe w Chełmie oraz powiatach chełmskim, włodawskim i krasnostawskim. Szkolenia są bezpłatne. Nie będą się jednak odbywały w Chełmie, ale w jednostce w Zamościu i Hrubieszowie. Chętne panie będą musiały dojechać tam na swój koszt. Warto, bo zajęcia zapowiadają się na solidne – mają potrwać aż osiem miesięcy, a prowadzić je będą wyszkoleni w tym zakresie, zawodowi żołnierze. Jeśli znajdzie się odpowiednia liczba chętnych kobiet szkolenia będą prowadzone od września br. w pierwsze soboty miesiąca. Zainteresowane powinny przesłać swoje dane na adres wkuchelm@ron.mil.pl. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 261 161 356. Pierwsze chętne już są. (mo)