Wojsławice stawiają na rolnictwo i turystykę

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Wojsławice na lata 2021-2027. Jeszcze przez dwa tygodnie jej mieszkańcy mogą składać uwagi do dokumentu.

W marcu br. gmina Wojsławice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Dziś projekt dokumentu jest już gotowy, a przez najbliższe dwa tygodnie, do 9 sierpnia, mieszkańcy mogą składać do niego uwagi.

Strategia dotyczy m.in. inwestycji, jakie w ciągu najbliższych kilku lat samorząd chciałby zrealizować. To m.in.: budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, trybun, ogrodzenia oraz rewitalizacja płyty boiska sportowego przy ul. Grabowieckiej, poprawa stanu gminnych i powiatowych dróg, gazyfikacja gminy, budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną, modernizacja wodociągów czy budowa hali sportowo-widowiskowej przy SP w Wojsławicach-Kolonii.

Strategia określa również główne kierunki rozwoju gminy, a te upatrywane są przede wszystkim w przynależności do Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz utworzeniu Wojsławickiego Parku Kulturowego.

– Wojsławicki Park Kulturowy skupi w sobie kompleksową ofertę ziemi wojsławickiej, poszerzoną o dodatkowe atrakcje turystyczne – mówi wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski. – Chodzi o atrakcyjne i innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych naszej gminy. Wojsławicki Park Kulturowy będzie „zbierać” wszystkie atrakcje gminy – obiekty kulturalne, źródła, zabytki historyczne itd. i organizować wokół nich życie turystyczne. Drugi ważny filar rozwoju to uczestnictwo w Lubelskim Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego (LOPRS).

Został on wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, co będzie otwierać drogę do pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane z rolnictwem, np. na przetwórstwo, chłodnie. Chodzi o to by wykorzystać ten potencjał, który mamy jako typowo rolnicza gmina. LOPRS ma być przestrzenią atrakcyjną dla rolników, inwestorów, przedsiębiorców, turystów, w której powstaną m.in. rozwiązania transportowe, nowe łańcuchy powiązań, innowacyjne zakłady produkcyjne i produkty oraz usługi. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here