Wojsławice ulżyły gastronomii

Gmina Wojsławice postanowiła ulżyć przedsiębiorcom prowadzącym na jej terenie lokale gastronomiczne. Decyzją radnych, do końca roku będą oni zwolnieni z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu właściciele lokali gastronomicznych wnoszą każdego roku w trzech równych ratach opłacanych do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Mogą też opłacić całość jednorazowo do końca stycznia.

W myśl uchwały przyjętej na ostatniej sesji Rady Gminy Wojsławice, przedsiębiorcy prowadzący lokale na terenie gminy zostaną zwolnieni z II i III raty opłaty za koncesję. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie w urzędzie gminy stosownego wniosku. A ci przedsiębiorcy, którzy już zapłacili za cały rok z góry mogą liczyć, że gmina zwróci im 2/3 wpłaconej kwoty.

– Ta uchwała to wyjście na przeciw przedsiębiorcom, którzy od wielu przez miesięcy nie mogą normalnie prowadzić swojej działalności – mówi wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski.

Na ubiegłotygodniowej sesji (16.02) radni zdecydowali również, że w budżecie nie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki. Wynika to z kilku czynników.

– Przede wszystkim przewidujemy mniejsze wpływy podatkowe do budżetu gminy w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień z tytułu przeprowadzonego scalenia gruntów obrębu Wojsławice, stanowiącego blisko 1/3 ogólnej powierzchni gruntów objętych opodatkowaniem. W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i rządowych, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego gminy w tych przedsięwzięciach.

Fundusz sołecki wyniósłby około 250 tys. zł. Zaangażowanie tej kwoty na realizację zadań z udziałem pozyskanych dotacji zewnętrznych pozwoli na realizacje zadań o wartości w przedziale 1-1,25 mln zł – tłumaczy wójt i dodaje, że w budżecie gminy zabezpieczone zostaną środki na realizację zadań zgłoszonych przez poszczególne sołectwa takie jak np. zakup kamienia drogowego czy usługi wyrównywania dróg gruntowych.

Na wtorkowej sesji radni Wojsławic przyjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ten obowiązujący obecnie wymaga aktualizacji. Jak wskazują urzędnicy, pozwoli to na podniesienie potencjału inwestycyjnego gminy, w szczególności przez stworzenie atrakcyjnej i różnorodnej oferty terenów. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here