Wójt i radni zarobią więcej

Bez dyskusji i jednogłośnie radni gminy Żółkiewka zagłosowali „za” podwyżką wynagrodzenia dla wójta Jacka Lisa i podniesieniem swoich diet.

Na początku poprzedniej kadencji (koniec 2018 roku) wójt Jacek Lis zarabiał 9 140 zł. Po zmianie w 2021 roku przez sejm ustawy o wynagrodzeniach osób sprawujących kierownicze stanowiska w państwie i samorządzie wynagrodzenie wójta Lisa wzrosło do 17 388 zł. W rozpoczętej właśnie kadencji wójt będzie zarabiał jeszcze więcej.

Na ostatniej sesji Rada Gminy Żółkiewka uchwaliła, że wójt będzie zarabiał 18 900 zł. Na tę kwotę złożą się: wynagrodzenie zasadnicze – 10 000 zł, dodatek funkcyjny – 3 000 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3 900 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę – 2 000 zł.

Radni nie zapomnieli również o sobie. Miesięczną dietę przewodniczącego rady podnieśli z 1400 do 1 600 zł, wiceprzewodniczącego z 700 do 900 zł, przewodniczących komisji z 450 do 650 zł, a dietę szeregowego radnego z 400 do 600 zł.

Radni ustalili też, że wysokość diety ulega obniżeniu o 20 procent za każdą nieobecność radnego na sesji rady gminy lub na posiedzeniu komisji, której jest członkiem. (kg)

News will be here