Wójt powołał pełnomocnika

Wójt Wyryk powołał swojego społecznego pełnomocnika. Został nim Władysław Kapica, student i bliski współpracownik Mirosława Torbicza jeszcze z kampanii wyborczej. Będzie odpowiedzialny za opracowanie nowej strategii rozwoju gminy. Swoją funkcję pełni społecznie i nie będzie za nią otrzymywał żadnego wynagrodzenia.

Władysław Kapica ma 25 lat i jest studentem V roku prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mieszka w Suchawie w gminie Wyryki. Specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, konstytucyjnego i procedury karnej. Zaangażowany społecznie w działalność Samorządu Studentów KUL. Regularnie publikuje w kwartalniku kulturalno – społecznym ,,Wyryckie Wieści”.

Jest pasjonatem historii, polityki, sportu, filmu i muzyki. Od niedawna jest też pełnomocnikiem wójta ds. opracowania strategii rozwoju gminy. Jego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań związanych z procesem planowania strategicznego rozwoju gminy Wyryki, a ponadto m.in. formułowanie i opracowywanie we współpracy z pracownikami urzędu gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami branżowymi, nadrzędnych celów rozwoju gminy oraz propozycji innowacji możliwych do wdrożenia w Urzędzie Gminy, jednostkach podległych oraz na jej terenie.

Do tego Kapica będzie odpowiedzialny za inicjowanie przedsięwzięć rozwijających współpracę wójta oraz UG z organizacjami pozarządowymi i grupami społecznymi, za organizację i uczestniczenie w procesach konsultacji społecznych, diagnozowanie i monitorowanie potrzeb społecznych. – Bardzo się cieszę, że Władysław Kapica przyjął moją propozycję i będzie koordynował prace związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy – mówi wójt, Mirosław Torbicz.

– Jest on przedstawicielem młodego pokolenia, ma znakomite, świeże spojrzenie na sprawy gminy i mimo, że jest jeszcze studentem, ma bardzo dużą wiedzę na temat funkcjonowania samorządu nie tylko gminnego. Przed nim zapoznanie się z aktualnymi opracowaniami dotyczącymi gminy, udział w spotkaniach z mieszkańcami, a następnie przygotowanie strategii – dodaje Torbicz.

Władysław Kapica jest bliskim współpracownikiem obecnego wójta. Podczas niedawnych wyborów samorządowych był pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego Wyborców Mirosława Torbicza. Wynik wyborów pokazał, że doskonale sprawdził się w tej roli i teraz nadszedł czas, by młody społecznik sprawdził się na innym polu. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here