Wójt w opałach

Komisja rewizyjna rady gminy Sawin szykuje wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii w sprawie nie- udzielenia wójtowi Dariuszowi Ćwirowi absolutorium za 2019 rok. Jej przewodniczący radny Wojciech Adamowicz zapewnia, że wójt w ubiegłym roku nie wykonał właściwie budżetu i ma na to dowody. Ćwir z kolei przekonuje, że przepisów nie złamał, a Izba pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

Kto by przypuszczał? Rada gminy Sawin, niemal w całości złożona z osób, które w wyborach samorządowych poparły kandydaturę wójta Dariusza Ćwira, dąży do odwołania go ze stanowiska. Już w ubiegłym roku wójt nie dostał od rady wotum zaufania. Jeśli sytuacja powtórzy się w bieżącym roku, radni będą mieli prawo zwołać referendum w sprawie odwołania Dariusza Ćwira z pełnionej funkcji.

W najbliższy wtorek 21 lipca odbędą się obrady komisji rewizyjnej, której przewodniczy radny Wojciech Adamowicz, największy oponent Dariusza Ćwira. Już sam termin posiedzenia wywołał kontrowersje, bo wójt akurat w poniedziałek 20 bm. zaczyna dwutygodniowy urlop, a chciałby uczestniczyć w obradach. Radny Adamowicz o urlopie wójta nic jednak nie wie.

– Pytałem przewodniczącą rady Iwonę Wołoszkiewicz, czy pan wójt zwracał się do niej z wnioskiem o udzielenie urlopu. Odpowiedziała, że żadnej informacji od wójta na piśmie nie dostała – tłumaczy Adamowicz. – Termin 21 lipca nie jest przypadkowy, bo dwaj inni członkowie komisji akurat będą na wakacyjnych urlopach i nie muszą zwalniać się z pracy.

Komisja rewizyjna na wtorkowym posiedzeniu sporządzi wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o nie udzielenie wójtowi Ćwirowi przez radę gminy absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. – Tak będzie brzmiał wniosek komisji, bo w naszej opinii wójt nie wykonał właściwie budżetu – oznajmia Adamowicz.

– Gmina dostała około 2 mln zł unijnego dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Wcześniej wydała ponad 150 tys. zł na dokumentację projektową. Inwestycji ostatecznie nie zrealizowała, a pieniądze z Unii zostały niewykorzystane. Był też poważny problem z rozliczeniem programu „Senior+”. Komisja identyczny wniosek sporządzi na sesję rady gminy. W naszej opinii nie ma podstaw, by udzielić wójtowi absolutorium – uważa radny Wojciech Adamowicz.

Wiele wskazuje również na to, że rada gminy Sawin po raz drugi nie udzieli też wójtowi Ćwirowi wotum zaufania. – W tej sprawie nie chcę się wypowiadać, bo najpierw musimy poczekać na opinię RIO, niemniej jednak coraz więcej radnych uważa, że pan wójt źle zarządza gminą. Co będzie dalej, nie wiadomo, natomiast żadnego scenariusza, włącznie ze zwołaniem referendum w sprawie odwołania wójta, nie należy wykluczać – podkreśla Adamowicz.

Sam Dariusz Ćwir nie ukrywa, że spodziewał się, iż komisja rewizyjna będzie wnioskowała o nieudzielenie mu absolutorium. W końcu, jak sam mówi, z radnym Adamowiczem od dawna jest mu nie po drodze. – Żeby taki wniosek sporządzić i uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, trzeba wykazać, że wójt rzeczywiście źle wykonał budżet – argumentuje Ćwir. – Tymczasem RIO pozytywnie zaopiniowało nam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Skoro Izba nie znalazła w nim uchybień, to na jakiej podstawie komisja rewizyjna zamierza wnioskować o nieudzielenie mi absolutorium? Jeśli taka uchwała zostanie przez radę gminy podjęta, na pewno złożę skargę do wojewody lubelskiego i będę domagał się jej uchylenia. Zdaję sobie sprawę, że w radzie jest kilka osób, które chciałyby mnie rozliczać na każdym kroku i pozbawić stanowiska wójta. Przypomnę jednak, że to mieszkańcy całej gminy wybrali mnie wójtem, a nie kilkuosobowa grupa radnych. Jeszcze raz podkreślę, nie będę rządził pod czyjeś dyktando. A są tacy, którzy chcieliby, żebym robił to, co oni uważają za słuszne. Zwłaszcza, jeśli chodzi o politykę kadrową – zaznacza Dariusz Ćwir.

Rada gminy na podjęcie uchwał w sprawie udzielenia, bądź nie, absolutorium za wykonanie budżetu 2019 roku oraz wotum zaufania ma czas do 29 sierpnia br. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here