Wójt wyróżniła pedagogów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali konferencyjnej urzędu gminy Krasnystaw wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik wręczyła nagrody dla wyróżniających się pedagogów.

Otrzymali je: Andrzej Jasionowski – dyrektor SP w Małochwieju Dużym, Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Zespołu nr 3 Przedszkola i SP w Krasnymstawie, Joanna Ćwikła – dyrektor Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej, Hanna Czuba – nauczyciel SP w Małochwieju Dużym i Roberta Hys – nauczycielka Zespołu nr 3 Przedszkola i SP w Krasnymstawie. (k)