Wójt znów nieobecny

(25 kwietnia) Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie zdominowała sprawa przygotowań do sezonu nad Jeziorem Białym. Niestety, wójta gminy znów nie było na posiedzeniu, więc przedsiębiorcy, którzy przybyli na zebranie, byli mocno niezadowoleni. Spotkaniu przewodniczył starosta – Andrzej Romańczuk.

Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa w 2017 r. zreferował przedstawiciel włodawskiej komendy policji – kom. Andrzej Wołos. – Praca włodawskich policjantów, pomimo trudnej sytuacji kadrowej (na koniec 2017 r. było zatrudnionych 80 funkcjonariuszy), przynosi efekty – mówił policjant. Na dowód przedstawił statystykę, z której jednoznacznie wynika spadek przestępstw w praktycznie każdej kategorii, i to znaczny spadek. Stale zmniejsza się też czas reakcji policji na zgłoszone zdarzenie – przeciętnie ten czas wynosił w nagłych zdarzeniach 7 min i 19 sek., co jest poniżej normy wojewódzkiej. Ponadto policja nałożyła 2031 mandatów, z tego o ponad 400 więcej niż w 2016 r. w samej Okunince w sezonie.
Głównym punktem obrad było dokonanie oceny przygotowania służb powiatu do zabezpieczenia sezonu turystyczno-wczasowego. Poruszono m.in. sprawy zabezpieczenia przez policję tegorocznego sezonu turystycznego nad Jeziorem Białym. Zdaniem policji, zabezpieczenie będzie na poziomie ubiegłorocznego. Już udało się zapewnić pieniądze ze starostwa i gminy Włodawa na utrzymanie 14 policjantów z Lublina w Okunince. Do tego oczywiście dojdzie pomoc włodawskich policjantów. W tym sezonie funkcjonariusze mają baczniejszą uwagę skupić na bezpieczeństwie na drogach dojazdowych, zwłaszcza na drodze nr 82 (Włodawa – Chełm). Będzie też więcej patroli motocyklowych i pieszych w godzinach nocnych. Policja zapewniła także, że dołoży wszelkich starań, aby było bezpiecznie.

Z kolei komendant straży pożarnej – Paweł Matczuk potwierdził, że straż jest w pełni przygotowana i będzie m.in. skupiać się na sprawdzaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego ośrodków przygotowywanych do przyjęcia dzieci i młodzieży.
O stanie przygotowań gminy Włodawa do sezonu… milczano, bowiem nie przybył wójt gminy ani nikt w jego zastępstwie. Na usprawiedliwienie wójt może mieć to, że o tej samej porze miała miejsce sesja rady gminy.

Sygnały kierowane do nieobecnego wójta dotyczyły m.in.: braku toalet, niewystarczającego zabezpieczenia plaż w ratowników na ten sezon, nierozwiązanej sprawy zakłócania ciszy nocnej oraz nowych przepisów prawa wodnego, które likwiduje miejsca do kąpieli a nakazuje funkcjonowanie tylko kąpielisk. Niektórych obecnych zirytowała informacja, że w tym roku kąpielisko główne będzie miało tylko 170 metrów zamiast co najmniej 400 m. Ta ostatnia kwestia poruszyła zaproszonych gości.

Przedstawiciel lokalnego biznesu Andrzej Rysz domagał się ukrócenia dramatu prawdziwych turystów i wczasowiczów, którzy są katowani głośną muzyką do rana, w tym na parkingach. Podobnie sprawę widział inny przedsiębiorca – Włodzimierz Lisowski, który dodatkowo poruszył kwestię walających się już teraz śmieci oraz braku punktu medycznego w miejscu, gdzie czasem w weekendy bywa 60 tys. ludzi naraz.

Z kolei o zdewastowanych pomostach mówił Krzysztof Wojtal – powiatowy inspektor nadzoru budowalnego. Zwrócił uwagę, że kontrole pomostów miały już miejsce – w gminie Urszulin w marcu i nad. Jeziorem Białym w kwietniu. Inspektor stwierdził, że dwa pomosty nad Białym nadają się do rozbiórki lub remontu. Do końca maja ich właściciele mają czas na wyremontowanie ich lub rozbiórkę.

Tomasz Antoniuk, wójt gminy Urszulin, zwrócił uwagę na problem z zakorkowaniem Urszulina w piątki, w dniu targowym. – W ostatnim czasie korek wynosił aż 3 km – mówił. Ponadto zwrócił uwagę na stale rozwijające się turystycznie jeziora: Sumin, Rotcze i Wytyckie, gdzie wokół nich jest już ponad 2 tys. domków letniskowych. Jednocześnie prosił o dodatkowe zabezpieczenie policyjne w sezonie oraz utrzymanie dotychczasowego zakazu pływania po tych jeziorach łodzi motorowych.

Podsumowania dokonał starosta, który przede wszystkich docenił wszystkich funkcjonariuszy włodawskiej policji, prosząc komisję o jednogłośne pozytywne zaopiniowanie ich pracy w ub.r. Ponadto zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie Okuninki w sezonie turystycznym oraz na fakt, że jest to akwen dosyć mały, aby pomieścił wszystkich chętnych, zwłaszcza wszystkich użytkowników łodzi motorowych. Obiecał także rozmawiać z wójtem o współpracy, podobnie jak i o kwestii zakłócania ciszy oraz braku dostatecznej liczby ratowników – To nie są takie łatwe sprawy do rozwiązania, jak się wydaje – mówił A. Romańczuk. – Trzeba jednak pamiętać, że o Białe, jako o perełkę Lubelszczyzny, trzeba szczególnie dbać; musimy jednak dbać o nią wszyscy: mieszkańcy, przedsiębiorcy i władze samorządowe. To jest nie tylko unikatowe miejsce na mapie województwa i kraju, ale również setki miejsc pracy. (pk)