Wojują, ale za targiem stoją murem

Na posiedzeniach Rady Dzielnicy Bronowice od lat bywa gorąco, ale w sprawie obrony targowiska radni mówią jednym głosem

Drugie w tym roku, a 29. w tej kadencji posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice zdominował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczący obszaru między innymi zajmowanego przez Rynek Bronowice. Radni stanęli murem za targowiskiem, podejmując stosowną uchwałę w jego obronie. Podczas obrad wysłuchali także raportu dotyczącego bezpieczeństwa w dzielnicy przedstawionego przez komendanta VI Komisariatu Arkadiusza Romaniuka.


To brednie i pomówienia

Tradycyjnie już na początek Zofia Gwóźdź, sekretarz Rady Dzielnicy Bronowice odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia rady, które odbyło się 17 stycznia. O tym spotkaniu i „pyskówce”, do której doszło na nim pomiędzy radnym Marianem Ignaciukiem, a przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Andrzejem Szyszko, obszernie donosiliśmy na łamach tygodnika pod koniec stycznia. Teraz w przedstawianym protokole znalazł się szczegółowy opis zachowania radnego, które radny-senior, były przewodniczący Rady Adam Głowacz, określił w rozmowie z nami jako „wysoce niestosowne”.

Tak, jak można było się tego spodziewać, protokół nie spodobał się radnemu Ignaciukowi, który stwierdził, że znajdują się w nim „brednie” i „pomówienia”. Na te słowa zareagował przewodniczący Zarządu Dzielnicy Andrzej Szyszko i odpowiedział radnemu, że w protokole znajdują się autentyczne wypowiedzi wszystkich uczestników posiedzenia, które miało miejsce 17 stycznia. Ostatecznie protokół został przyjęty. Za było ośmioro radnych, troje się wstrzymało, a czworo było przeciw, oprócz Mariana Ignaciuk, zasiadający także w radzie jego syn Łukasz Ignaciuk oraz Krystyna Futa i Hanna Księżopolska-Bachmatiuk.

Drepcząc ścieżki w ratuszu

Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Andrzej Szyszko, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy od 17 stycznia do 25 kwietnia.

Radni kilkakrotnie gościli w ratuszu uczestnicząc m.in. w publicznej dyskusji dotyczącej projektu zmian zagospodarowania przestrzennego dotyczącej obszaru A rejonu ulicy Firlejowskiej (28 stycznia), a także część VI B – Majdan Tatarski, Kośminek – rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) oraz obszar B – rejon ulic: Wrońskiej – Lotniczej – Pogodnej (8 kwietnia).

Spotykali się z zastępcą prezydenta miasta ds. inwestycji i rozwoju Arturem Szymczykiem w sprawie zwiększenia środków finansowych na zadania priorytetowe dla dzielnicy tj. budowę Bronowickiego Centrum Kultury i remont ulicy Pogodnej oraz w sprawie zwiększenia środków na realizację zadań z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Bronowice. Z nową dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta omawiali między innymi rewitalizację skwerów Kardynała Stefana Wyszyńskiego i innych w dzielnicy Bronowice oraz nadzór nad nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, terenów zielonych, placów zabaw itp.

A. Szyszko poinformował, że 30 marca złożony został wniosek wraz z podpisami z inicjatywy mieszkańców do budżetu obywatelskiego (Dzielnicowy do kwoty 350.000,00 złotych) pod nazwą Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice w obrębie ulicy Puchacza i Dr. Męczenników Majdanka 26 i 24. – Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w znalezieniu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, mieszkańcy mają ogromny problem z zaparkowaniem – podkreślał A. Szyszko i mówił także o podjęciu uchwały dot. wykonania ciągu pieszego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1, którego szacowany koszt to 100 tys. zł, dokończeniu wykonania oświetlenia (dwóch lamp) ciągu pieszego przy SP nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łabędziej w Lublinie oraz nowego (dwóch lamp) przy ulicy Krańcowej 109 i ulicy Sokolej 7 w Lublinie, za garażami – przejście do Przychodni Zdrowia.

– Ponadto przygotowano kosztorysy na dokończenie remontu (łącznika) od ul. Pogodnej 38 do ul. Jesiennej, poprzez wykonanie poszerzenia wjazdu i wyjazdu do ulicy Pogodnej oraz wykonanie trzech spowalniaczy ruchu zdemontowanych podczas remontu ulicy w 2020. Prace te winny być wykonane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie z uwagi na gwarancję. Przygotowanie projektu i wykonanie remontu ul. Osada Rolna (I etap) na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Osada Rolna 11A – wyliczał A. Szyszko.

Bezpieczne Bronowice

W kolejnym punkcie zebrania komendant VI Komisariatu Policji Arkadiusz Romaniuk, który wraz z Kingą Marzędą, nową dzielnicową odwiedził radnych, poinformował o bezpieczeństwie i zagrożeniach w dzielnicy, przedstawiając dane za I kwartał ubiegłego roku, gdy życie z uwagi na pandemię nieco zamarło oraz z bieżącego roku, gdy wróciło już do normy. Większych zmian nie ma. W omawianych okresach odnotowano odpowiednio 9 i 7 kradzieży z włamaniem, czy po jednym zgłoszeniu kradzieży samochodu. W tym roku doszło do 7 przypadków zniszczenia mienia (głównie zarysowania aut), o trzy więcej niż przed rokiem.

Zmorą są wciąż wykroczenia – kradzieże ze sklepów. W I kwartale 2021 r. zanotowano 94 przypadki, teraz aż 111. Zdecydowana większość miała miejsce w dużych centrach handlowych m.in. Felin City, Makro, OBI i Galerii Lubelskiej, a także osiedlowych dyskontach przy Lotniczej i Krańcowej.

Na Bronowicach jest w miarę spokojnie. Nie odnotowano rozbojów. A i przypadków zakłócenia ciszy było o wiele mniej niż przed rokiem – 77 wobec 118 dwanaście miesięcy wcześniej.

Murem za targiem

Dyskusję radnych podczas posiedzenia zdominował projekt zmiany zagospodarowania przestrzennego dotyczący obszaru między innymi zajmowanego przez Rynek Bronowice. Radni murem stanęli za targiem, podejmując stosowną uchwałę „ w sprawie utrzymania Targu „Rynek Bronowice”, niezbędnego dla zaspokajania najpilniejszych potrzeb życiowych mieszkańców Dzielnicy Bronowice w Lublinie i całego Miasta Lublin”.

– Rada Dzielnicy Bronowice składa protest przeciwko ustaleniu na tym obszarze projektu miejscowego planu zagospodarowania miejscowego dopuszczenia do możliwości budowy obiektów do dwóch kondygnacji pod usługi i handel – czytamy w paragrafie 1 uchwały. Ponadto radni zawnioskowali o bezwarunkowe utrzymanie na tym obszarze dotychczasowej formy zagospodarowania, tj. z możliwością zadaszenia tego obszaru nad istniejącym poziomem oraz utrzymania istniejących miejsc postojowych. Radni chcą także utrzymania w stanie dotychczasowym wszystkich usług udzielanych mieszkańcom dzielnicy Bronowice i mieszkańcom Lublina przez kupców i innych sprzedawców handlujących na Rynku Bronowice.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni.BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here