Wolą w jednym kierunku

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Świdniku, chcieliby, aby na odcinku drogi łączącym ulice Jodłową i Polną wprowadzić ruch jednokierunkowy. Jak przekonują, pozwoli to na choć częściowe rozwiązanie problemu z brakiem miejsc postojowych.

W kwietniu tego roku zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Świdniku zwrócił się do władz miasta z prośbą o zmianę organizacji ruchu na fragmencie ulicy Jodłowej, przylegającym do terenu spółdzielni. Zaproponowano, aby od rozjazdu z ulicą Polną w stronę „od miasta” wprowadzić ruch jednokierunkowy. Jak argumentowali mieszkańcy, pozwoli to w znacznym stopniu zmniejszyć problem braku miejsc postojowych. Przypomnieli także, że w ostatnim czasie dochodziło tu do wystawiania mandatów właścicielom zaparkowanych w tym miejscu samochodów, co wywoływało sytuacje konfliktowe i niezadowolenie mieszkańców.

Autorzy wniosku dodali, że sprawa została skonsultowana z właścicielami domów zlokalizowanych przy tym odcinku, który poparli taką inicjatywę.

Wnioski mieszkańców „Słonecznej” popiera radny Robert Syryjczyk (klub radnych KO), który w drodze interpelacji zapytał Ratusz o możliwość przeprowadzenia zmiany, o którą wnoszą mieszkańcy. – W podobnych sytuacjach urząd miasta przychylnie rozpatrywał prośby mieszkańców, czego przykładem jest zmiana organizacji ruchu na ul. Słowackiego. Liczę więc na możliwie szybkie i pozytywne rozpatrzenie również tej sprawy – pisze radny i dodaje, że pod wnioskiem podpisało się kilkudziesięciu mieszkańców.

Świdnicki Ratusz zapewnia, że nie jest przeciwny proponowanemu przez mieszkańców rozwiązaniu. Urzędnicy mają sprawdzić, czy będzie to wykonalne pod kątem bezpieczeństwa i przepisów, i jeśli nie będzie przeciwskazań zostanie to wdrożone. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here