Wolontariat ma znaczenie

(12 marca) W sali konferencyjnej starostwa Centrum Wolontariatu we Włodawie zorganizowało konferencję Wolontariat ma znaczenie.

Doświadczeniami z pracy wolontariackiej dzielili się lokalni liderzy. Jako pierwsza głos zabrała Elżbieta Bartosiak SCW, Lider Szlachetnej Paczki, Włodawianin roku 2017. Mówiła o trudnych początkach oraz częstym niezrozumieniu idei wolontariatu. Z kolei ks. Dariusz Parafiniuk, proboszcz parafii i dekanatu włodawskiego, zwrócił uwagę na wartość pracy wolontariackiej, jako tej skierowanie ku dobru drugiego człowieka. Janina Klimczuk, senior w wolontariacie, mówiła o swojej drodze w Centrum Wolontariatu, wspominając ją jako wspaniałą przygodę życia.

W konferencji uczestniczyli również m.in. starosta Andrzej Romańczuk oraz burmistrz Wiesław Muszyński. – To piękne, że w naszym powiecie tak wielu młodych ludzi chce bezinteresownie pomagać innym – mówił A. Romańczuk. – Wiem bowiem dobrze, jak trudno niektórych odciągnąć od smartfonów czy komputerów. Tym bardziej należą się wielkie podziękowania dla tych wolontariuszy, którzy swój czas i swoją pracę oddają na służbę pomocy drugiemu człowiekowi.

Starosta i burmistrz wręczyli podziękowania wolontariuszom.

Współorganizatorami konferencji były: Młodzieżowe Centrum Kultury oraz Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie. (-)