Wolontariusze nagrodzeni

Najaktywniejsze koła PCK z województw lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego, uczestniczące w ogólnopolskim projekcie „Wzrastanie”, otrzymały od Polskiego Czerwonego Krzyża nagrody po 3500 zł. Jednym z dwóch nagrodzonych kół jest Szkolne Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie. Pieniądze zostaną przeznaczone na festyn dla wolontariuszy.
Celem projektu edukacyjnego „Wzrastanie”, zorganizowanego pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, było zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką w środowisku lokalnym. Szkolne Koło PCK działające przy włodawskim SOSW zgromadziło aż 23 wolontariuszy! Uczniowie podjęli wiele działań w ramach projektu, wykazali się kreatywnością, współpracą z instytucjami oraz z mediami. Chętnie nieśli pomoc zarówno swoim rówieśnikom, uczestnicząc we wszystkich akcjach i zbiórkach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK, jak i zaangażowali się w program na rzecz seniorów. Promowano także akcję oddawania krwi, którą wśród młodzieży prowadził m.in. honorowy krwiodawca z włodawskiej placówki – Sylwester Mitrut. Wszystkie działania wolontariuszy opisane są na stronie internetowej utworzonej przez uczniów włodawskiego Ośrodka. Warto też dodać, że podczas realizacji projektu, na ogólnopolskim portalu internetowym wzrastaniepck.pl, wyłoniono najaktywniejszą wolontariuszkę, którą została uczennica SOSW we Włodawie – Patrycja Iwaniuk. Drugie miejsce zajęła jej koleżanka – Milena Litomska. Opiekunami Szkolnego Koła PCK działającego przy SOSW są: Marta Uźniak i Artur Mierzwa. (a)