Wóz dla druhów

Strażacy z OSP w Kamieniu dostali nowszy wóz strażacki, mercedesa. Zastąpił 36-letniego Jelcza, którego gmina się pozbywa.

Auto dla strażaków ochotników z Kamienia kupiono w ubiegłym roku. W tegorocznym budżecie gminy wygospodarowano 117 tys. zł na tzw. karosację, czyli dostosowanie auta do potrzeb OSP. Pojazd przeszedł niezbędne modyfikacje u producenta zabudowy pod Częstochową i już jest gotowy. Trzynastoletni Mercedes Atego to średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3100 litrów, autopompę o wydajności 2000 litrów na minutę i inny sprzęt do gaszenia pożarów, ale też do ratowania życia. Całkowity koszt pojazdu to 245 tys. zł, z czego z gminnej kasy – około 209 000 zł, 10 000 zł przyznały Lasy Państwowe, a 26 670 zł to przyznana za pośrednictwem Komendy Miejskiej PSP w Chełmie dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
– Nowy pojazd poprawi bezpieczeństwo prowadzenia działań nie tylko na terenie gminy Kamień, ale również na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego – mówi Roman Kandziora, wójt gminy Kamień. – Jednostka OSP Kamień wielokrotnie wyjeżdża do działań poza swoje granice i uzupełnia zabezpieczenie sił i środków w Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
Druhowie z Kamienia są zadowoleni, bo wcześniej jeździli do akcji 36-letnim Jelczem, przejętym przed kilkunastu laty od chełmskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Wóz ten wystawiono na sprzedaż. Cena wywoławcza wynosiła 5,5 tys. zł plus VAT. (mo)