Wpadł wnykarz

Wnykarstwo to jeden z najstarszych sposobów kłusownictwa. Proceder ten obecnie występuje coraz rzadziej, ale nadal zdarzają się miejsca, gdzie w zastawionych pułapkach giną zwierzęta. Dzięki sobiborskim leśnikom udało się zapobiec śmierci zwierzęcia, które najczęściej w takiej pułapce ginie w męczarniach lub okrutnie cierpi dobijane przez kłusownika.

Strażnicy leśni z Sobiboru podczas patrolu lasu w okolicach miejscowości Podpakule (gm. Podpakule) natrafili na miejsce z zastawionym wnykiem. – W wyniku podjętych działań, m.in. dzięki zastosowaniu monitoringu wizyjnego, udało się ujawnić sprawcę tego czynu – mówi Grzegorz Korczyński, komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Sobibór. – Całą działalność kłusownika w momencie zastawiania wnyka zarejestrowała kamera, którą strażnicy leśni zamontowali w lesie. Wspólnie z policją z Sawina podjęliśmy czynności dochodzeniowe i ustaliliśmy podejrzanego. Za kłusownictwo sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Obecnie monitoring mobilny ma coraz szersze zastosowanie. Od kilku lat z powodzeniem stosowany jest również w lasach naszego nadleśnictwa. Z uwagi na bardzo dużą skuteczność jest on nieodzownym narzędziem do zwalczania kradzieży drewna, kłusownictwa i zaśmiecania lasu – dodaje Korczyński.

Nawet posiadanie wnyków jest karalne!

Wnyki to narzędzia kłusownicze w kształcie pętli z drutu lub stalowej linki. Umieszczane są na ziemi lub na wysokości głowy zwierzęcia i przyczepione do pniaka, drzewa lub specjalnie wbitego palika. Zakładane są z reguły grupowo po kilka, a nawet kilkadziesiąt na przesmykach, którymi porusza się zwierzyna.

Stanowią także zagrożenie dla ludzi i zwierząt domowych. W przypadku ich znalezienia należy niezwłocznie zawiadomić leśników lub policję. Nie należy samodzielnie zdejmować, ani zabierać ze sobą wnyków, ale zapamiętać lub dobrze oznaczyć miejsce ich znalezienia (w naszym kraju nawet posiadanie wnyków jest karalne!). Można ostrożnie zaciągnąć pętlę, żeby unieszkodliwić niebezpieczny wnyk do czasu przybycia odpowiednich służb. (bm)