(W)schody rozdane!

Laureaci (W)schodów w towarzystwie starosty i marszałka - od lewej: starosta włodawski A. Romańczuk, prof. S. Baj, dyrektor PPN - Jarosław Szymański, dwaj przedstawiciele Huty Szkła w Dubecznie, marszałek S. Sosnowski.

W piątek, 21 kwietnia, podczas uroczystej gali w hotelu „Drob” w Urszulinie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „(W)schody Powiatu Włodawskiego”. Powiatowe „Oscary” otrzymali: w kategorii Osobowość Roku – prof. Stanisław Baj, w kategorii Firma – Huta Szkła w Dubecznie, w kategorii Instytucja – Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie. Nominowanych było dziewięciu: dwie osoby, trzy firmy i cztery instytucje. Laureatów wyłoniła 8-osobowa Kapituła, w skład której wchodził m.in. redaktor naczelny naszego tygodnika.


– Od wielu już lat myśleliśmy w naszym powiecie o tym, aby w jakiś szczególny sposób podziękować tym wszystkim, którzy rozsławiają piękną ziemię włodawską – mówił na wstępie pomysłodawca przedsięwzięcia Andrzej Romańczuk, starosta włodawski. – Takich ludzi czy przedsiębiorstw lub instytucji jest naprawdę u nas bardzo dużo. Rzadko jednak kiedy potrafi się ich wyróżnić. Te nasze włodawskie perełki często są niedoceniane, pomijane, a przypominane czasem tylko, gdy czegoś od nich oczekujemy. Późną jesienią ubiegłego roku zdecydowaliśmy się jednak. Opracowaliśmy regulamin, przygotowaliśmy piękne statuetki i przygotowaliśmy tę właśnie dzisiejszą galę, która ma być ukoronowaniem siły, energii i pasji wielu mieszkańców naszego powiatu. Żeby jednak docenić wszystkich, musieliśmy wybrać nielicznych, czyli mieć nominowanych i laureatów. A tych musiało wybrać gremium w postaci zacnej kapituły. Postanowiliśmy, że najlepiej będzie, jeśli kapituła składać się będzie nie tylko z samorządowców, ale także z redaktorów naczelnych opiniotwórczych gazet lokalnych oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Jestem przekonany, że kapituła wybrała tych najlepszych, choć miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, bowiem tegoroczni nominowani byli wyjątkowi pod każdym względem.
Sala Błękitna hotelu „Drob” zapełniona była tego wieczoru gośćmi nie tylko z powiatu, ale i województwa. Wśród tych specjalnych, poza nominowanymi, byli m.in.: Sławomir Sosnowski – marszałek województwa oraz starostowie Piotr Deniszczuk – chełmski i Roman Cholewa – łęczyński. Łącznie na galę przybyło ponad 120 samorządowców, ludzi biznesu i kultury. Bogatą oprawę gali podkreślał specjalnie na tę okazję przygotowany film o nominowanych oraz koncert pięknych ballad w wykonaniu Natalii Wilk przy akompaniamencie Tomasza Momota. Całość uświetnił bankiet.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zarówno nominowani, jak i sami laureaci oraz licznie zaproszeni goście byli pod wielkim wrażeniem rozmachu oraz perfekcyjnego przygotowania imprezy. – Już nie możemy się doczekać przyszłorocznej gali – dało się słyszeć, kiedy tylko ta się skończyła pląsami dobrze po północy.

Kategoria Instytucja

Nominowani – Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego.
Laureat – Poleski Park Narodowy. PPN utworzony został 1 maja 1990 r. Podstawowym zadaniem PPN jest ochrona przyrody leżącej w obrębie Parku; największą uwagą są obdarzane ekosystemy torfowiskowe. Ważniejszymi zadaniami PPN z zakresu ochrony przyrody są: – poprawa stosunków wodnych, czynna ochrona obszarów otwartych, głównie torfowisk niskich, wysokich i przejściowych, przebudowa drzewostanów PPN, restytucja cietrzewia. Inne ważne zadania Parku to prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, prowadzenie edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej oraz udostępnianie dla turystyki. Jednym z najistotniejszych zadań promocyjnych należy szeroko rozumiana edukacja dzieci i młodzieży. PPN słynie z profesjonalnej obsługi tysięcy turystów oraz bardzo atrakcyjnej formy zachęcania ich do odwiedzania tego wyjątkowego miejsca. Na 23 istniejące parki narodowe w Polsce PPN należy do tych wybijających się, dzięki czemu powiat włodawski jest wyróżniającym się regionem turystycznym.

Kategoria: Firma

Nominowani – Agromarina Sp.z.o.o. z Kulczyna, Hotel „Drob” w Urszulinie
Laureat – Huta Szkła w Dubecznie
Rok powstania Huty to 1872 r. Od początku swego istnienia jest to jeden z większych zakładów pracy w regionie. Zatrudniał do 500 – 600 osób. Do dzisiaj jest on największym pracodawcą w powiecie włodawskim. Zarówno w okresie międzywojennym, jak i po wojnie, następowała duża rotacja zatrudnienia. Hutnicy często wyjeżdżali do innych hut szkła w poszukiwaniu pracy (w okresach przerw w produkcji) i lepszych warunków zatrudnienia. Najlepsi w swoim fachu byli bowiem bardzo dobrze wynagradzani i nie mieli problemu ze znalezieniem lepszego miejsca pracy. W 1998 r., po upadłości LHS, została sprywatyzowana. Należy do Tadeusza Wrześniaka. Produkcja, która trafia zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport, to głównie szkło stołowe, najczęściej różnego gatunku kieliszki. Huta jest cenionym, uznanym i renomowanym eksporterem, którego wyroby doskonale promują nie tylko sam zakład, ale i powiat włodawski. Dzięki wyrobom szklanym Dubeczno, jak i powiat włodawski jest rozpoznawalny w kraju, a zwłaszcza poza jego granicami.

Kategoria: Osoba

Nominowany – dr Konrad Smoliński
Laureat – prof. Stanisław Baj
Prof. Stanisław Baj urodził się we wsi Dołhobrody koło Włodawy. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. W latach 2004-2012 pełnił funkcję prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą, obecnie członek Senatu ASP kadencji 2016- 2020. Równolegle z dydaktyczną pracą na ASP w latach 1996-2001 prowadził seminaria z rysunku i malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Artysta jest autorem ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą między innymi w: Niemczech, Grecji, Rosji, Kanadzie; uczestniczył także w ponad stu wystawach zbiorowych. W 1988 stypendysta Fundacji im. Jana Pawła II w Rzymie. Jego twórczość uhonorowana została m.in. nagrodą uzyskaną 1981 roku na II Ogólnopolskim Triennale Portretu współczesnego w Radomiu oraz medalem „ Bene merenti” przyznanym przez Papieża Jana Pawła II. Tematykę i problemy dla swoich twórczych penetracji odnalazł w swej rodzinnej nadbużańskiej miejscowości Dołhobrody. Twórczość Stanisława Baja to przede wszystkim dwie różne sfery malarstwa: portret i pejzaż. (pk)