Współpraca się opłaca

Gmina Wola Uhruska wspólnie z Nadleśnictwem Sobibór wyremontowała ponad kilometrowy fragment drogi z Woli Uhruskiej do Macoszyna. To jeden z najdłuższych leśnych szlaków w gminie, który miejscami był bardzo zniszczony również przez ciężki sprzęt wywożący drewno z lasu.

– Punktowo remontujemy drogę między Józefowem i Zagrzędami, czyli na odcinku, gdzie była najbardziej zniszczona – mówi Jan Łukasik, wójt Woli Uhruskiej. – To ważna arteria, bo korzystają z niej nie tylko ludzie przy niej mieszkający, ale też inni mieszkańcy gminy oraz prywatni przewoźnicy, którzy wożą tędy drewno. W gruntowej drodze miejscami powstały tak głębokie koleiny, że nie dało się przejechać zwykłym samochodem, więc wspólnie z Nadleśnictwem Sobibór zdecydowaliśmy o konieczności przeprowadzenie remontu, ale nie na całości, a punktowego – w miejscach najbardziej newralgicznych.

Początkowo naprawiany odcinek miał mieć ok. 1,2 km, ale po wizji lokalnej okazało się, że potrzeby są o wiele większe, więc powiększyliśmy zakres robót. W ich trakcie droga czasowo była zamknięta, a kierowcom samochodów osobowych zalecaliśmy skorzystać z innych tras. Naprawa pochłonęła ok. 100 tys. zł. 50 tysięcy wyłożyło nadleśnictwo, 50 tysięcy my, z budżetu gminy. Prace na tym odcinku już się zakończyły, ale planujemy wspólnie z leśnikami przeprowadzić remonty cząstkowe kolejnych odcinków, co ułatwi wywózkę drewna i korzystanie z lasów pod kątem zbierania grzybów czy jagód – dodaje wójt.

W podobnym tonie wypowiada się też Dariusz Filipczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór. – Gruntowe drogi publiczne przebiegające przez tereny leśne są niezwykle ważnymi arteriami – mówi. – Ich należyty stan jest niezbędny m.in. do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wiele z nich wymaga gruntownych napraw, które Nadleśnictwo systematycznie współfinansuje od 2018 roku. W ostatnim czasie wspólnie z powiatem włodawskim wyremontowaliśmy gruntową drogę z Macoszyna do Hańska oraz szosę w Kosyniu, teraz działaliśmy wspólnie z gminą Wola Uhruska.

W planach jest remont drogi asfaltowej na odcinku między Dubecznem a drogą wojewódzką 812. Równolegle budujemy też zupełnie nowe wewnętrzne drogi leśne finansowane ze środków własnych oraz Funduszu Leśnego. W najbliższym czasie, dzięki bardzo dobrej współpracy z gminą Wola Uhruska, jedną z takich nowo wybudowanych dróg leśnych planujemy udostępnić do ruchu publicznego. (bm)

News will be here