Wszyscy dopingują Australijczyków

Kolejna australijska firma prowadzi odwierty w poszukiwaniu złóż węgla kamiennego w naszym regionie. Balamara sprawdza zasoby w Hańsku, Starym Brusie i Urszulinie. I zapowiada budowę kopalni do 2022 roku.

Odwierty prowadzone są w Kulczynie (gm. Hańsk). Wcześniej charakterystyczne wieże stanęły w Lubowierzu i Dominiczynie (gm. Stary Brus). W tych dwóch ostatnich miejscowościach inwestor, czyli australijska firma Balamara, chce odkupić od mieszkańców ok. 30 hektarów ziemi, na której planuje kopalnię węgla kamiennego. By inwestycja doszła do skutku, na ostatniej sesji RG Stary Brus radni podjęli uchwałę o przygotowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Australijczycy deklarują chęć pokrycia części kosztów tego zabiegu). – Jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawieni do tej inwestycji i będziemy się starać, by ułatwiać inwestorowi uzyskanie niezbędnych pozwoleń, stąd propozycja zmiany studium – mówi Paweł Kołtun, wójt Starego Brusa. – Wstępne odwierty w Dominiczynie i Lubowierzu potwierdzają, że zlokalizowane tam złoża węgla są niezwykle bogate, nawet bardziej, niż to pierwotnie zakładano. Wszystko wskazuje więc na to, że kopalnia węgla nie jest tylko pobożnym życzeniem, a jej budowa jest całkiem realna – dodaje wójt.
– Kopalnia to wielka szansa nie tylko dla naszej gminy, ale i dla całego regionu – podkreśla Marek Kopieniak, wójt sąsiedniego Hańska. – Od jakiegoś już czasu prowadzone są u nas próbne odwierty, ale konkretów ze strony inwestora na razie nie widać – dodaje włodarz. Ale ani jego, ani mieszkańców gminy nadzieje na powstanie kopalni nie opuszczają. Wzorem Starego Brusa, także w Hańsku na najbliższej sesji radni będą głosować nad zmianami w studium umożliwiającymi budowę kopalni. Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, Australijczycy negocjują już zakup ziemi z mieszkańcami gminy Hańsk. Wielu odbiera to za znak, że Australijczycy są zdeterminowani, by doprowadzić do powstania największej kopalni odkrywkowej węgla kamiennego w Polsce.
Koncesja kopalni o nazwie „Sawin” obejmuje obszar 137 km kw. w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i leży na terenie 6 gmin – Sawina, Cycowa, Wierzbicy, a w powiecie włodawskim Hańska, Starego Brusa i Urszulina. Obszar koncesyjny położony jest w bliskim sąsiedztwie kopalni węgla energetycznego „Bogdanka” należącej do Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA. Pojekt „Sawin” jest największym, pod względem zasobności złoża projektem Balamary zlokalizowanym w Polsce. Balamara wystąpiła o koncesję rozpoznawczą w obszarze Sawin w 2013 r., niedługo po tym jak firma zabezpieczyła swoją pierwszą inwestycję węglową – Projekt Nowa Ruda Węgiel Koksujący. Według zapewnień firmy pragnie ona jak najszybciej zrealizować plan wynikający z zobowiązań koncesyjnych, czyli doprowadzić do budowy kopalni odkrywkowej węgla kamiennego. (bm)
Na zdjęciu: próbny odwiert w Kulczynie

News will be here