Wszystkie ręce na pokład

Samorządowcy z Lublina i turystycznych perełek regionu Kazimierza Dolnego, Puław i Nałęczowa zwrócili się do marszałka województwa o wsparcie budowy term w Celejowe. – Planowany projekt nie jest jedynie komercyjną inwestycją, której efekty będą dostępne wyłącznie dla wąskiej grupy inwestycyjnej, ale będzie lokomotywą rozwoju dla całego regionu i województwa – podkreślają w piśmie skierowanym do Jarosława Stawiarskiego.

O powstaniu term w podlubelskim Celejowie mówi się od dawna. Przed trzema laty wydawało się, że pomysł, za którym od blisko dekady stoi firma deweloperska Mak Dom, uda się wreszcie zrealizować. Pod koniec września 2017 roku, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę. Na ponad 6-hektarowej działce miał być wybudowany pięciogwiazdkowy hotel z 72 pokojami, restauracjami, salami konferencyjnymi, gabinetami medycznymi oraz największym SPA w województwie. Główną atrakcją miały być baseny termalne, których powierzchnia wynosiłaby ponad 1,5 tys. m2. Obok tego: łaźnie, sauny, pokoje masażystów i fizjoterapeutów, pomieszczenia odnowy biologicznej i jacuzzi.

Koszt inwestycji opiewał na około 140 milionów, z czego niemal połowę stanowić miała dotacja przyznana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Polska Wschodnia na rozwój turystyki w regionie. Ostatecznie choć PARP pieniądze inwestorowi przyznał, wycofał się z dofinansowania. Budowa term stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Bez wsparcia unijnego, a także z uwagi na rosnące koszty budowlane (dzisiaj szacuje się, że na inwestycję potrzeba będzie ponad 200 mln) projekt trafił do szuflady. Ale nie na długo. Do realizacji przedsięwzięcia udało się przekonać władze spółki „Źródło Termalne Celejów” i teraz to ona będzie wnioskowała o dotację do PARP w wysokości 70% inwestycji, czyli około 153 milionów.

Władze spółki wiedzą, że bez wsparcia samorządowców z gminy Wąwolnica, na terenie której ma powstać kompleks rekreacyjno-balneologiczny, a także gmin ościennych: Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław oraz Samorządu Województwa projektu nie uda się zrealizować. Samorządowcy w miniony wtorek (1 grudnia) spotkali się w urzędzie z wicemarszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim, którego poinformowali na jakim etapie jest przedsięwzięcie, a także wystosowali list do marszałka Jarosława Stawiarskiego, w którym proszą „o wszechstronną daleko idącą pomoc i poparcie w realizacji tego ambitnego i niezwykle pożytecznego dla całego województwa lubelskiego przedsięwzięcia jakim jest „Naturalnie Celejów”

– Przepiękna lokalizacja zespołu obiektów, w niezwykle urokliwej części Lubelszczyzny, pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem (w obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego) stanowić będzie ich główny nadzwyczajny walor, którego istotę podkreśla nazwa projektu „Naturalnie Celejów”. Na uwagę zasługuje daleko idąca innowacyjność zastosowanych technologii ekologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, przy jednoczesnym uwzględnieniu najwyższych standardów proponowanych rozwiązań.

Bezspornym jest fakt przemożnego wpływu projektowanego przedsięwzięcia na rozwój szeroko rozumianego lecznictwa również w dobie covida i nabywania odporności, tworząc nowe podstawy dla turystyki i rekreacji, przy jednoczesnym jego spójnym wpisaniu się w główne założenia i cele strategii rozwoju województwa lubelskiego oraz makroregionu w planowanym okresie do 2030 roku. A co za tym idzie, pozytywnego, intensywnego oddziaływania na wzrost gospodarczy tego obszaru i do stworzenia setek nowych miejsc pracy – podkreślają samorządowcy.

– Pomimo wskazanych efektów, gotowości do realizacji i innowacyjności projektu „Naturalnie Celejów” potrzebuje on również wsparcia – przyznają autorzy listu do marszałka. – Realizacja tak dużego projektu, którego wartość szacuje się na kwotę przekraczającą 200 mln PLN, wymaga udziału środków UE, ale potrzeba także pewności, że projekt ten posiada nie tylko zdolność techniczną do realizacji, ale również poparcie władz lokalnych i poparcie społeczne oraz pewność, że podczas jego realizacji możliwe będzie jego wspieranie na poziomie lokalnym.

Nie chodzi tu o pieniądze, które zostaną przyznane z programów unijnych, ale o chęć i klimat współpracy, o stworzenie wartości dodanej do inwestycji ważnej dla rozwoju regionu – czytamy na zakończenie pisma, pod którym podpisali się starosta puławski Danuta Smaga, burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka, wójt Gminy Wąwolnica Marcin Łaguna, burmistrz Kazimierza Dolnego Artur Pomianowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego Adam Głowacz, wiceprezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublin-Bronowice Grażyna Tutka, przewodniczący Rady Dzielnicy Bronowice, Waldemar Czapczyński, a także prezesi zarządów SMB Consulting Sebastian Bochyński i Product Design Technology Magdalena Bochyńska. Do tematu wrócimy. BS