Wueska warta muzeum

Tak uważa radny miejski Grzegorz Doroba (KO), który interpeluje do burmistrza Waldemara Jaksona o utworzenie w Świdniku „Centrum motocykli WSK”.


„W Świdniku, „stolicy polskiego motocykla”, nie ma takiej placówki, która ściągałaby zwiedzających w celu poznania cząstki historii polskiej motoryzacji. Działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury „Strefa Historii”, gdzie eksponowane są motocykle WSK, jest za mała, a zwiedzający ją uczestnicy corocznych Zlotów Motocyklowych oczekują utworzenia odrębnego muzeum poświęconego tylko produkowanym w naszym mieście motocyklom” – pisze Grzegorz Doroba do burmistrza Jaksona. „Byłoby to miejsce upamiętniające ponad trzydziestoletnią historię produkcji motocykli WSK i zarazem placówka edukacyjna stanowiąca wizytówkę miasta, jak również źródło pozyskiwania dochodów”.

Radny uważa, że w związku z planowaną reaktywacją marki i planowanym wskrzeszeniem produkcji motocykli WSK właśnie teraz jest doskonały moment na utworzenie takiej placówki i prosi władze miasta o uważną analizę swojego pomysłu.

Burmistrz Waldemar Jakson w odpowiedzi na interpelację informuje, że popiera inicjatywę i że ratusz przeanalizuje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przedsięwzięcia, bo przy aktualnie realizowanych w mieście największych w historii inwestycjach, takich jak kompleks basenów, ul. Kusocińskiego czy kolektor deszczowy, miasto nie jest w stanie zrealizować go z własnych środków. – Jeżeli pojawią się możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowanie tego projektu, to przy niewielkim udziale środków własnych urząd miasta może przystąpić do jego realizacji – zapewnia burmistrz.

Pomysł radnego Doroby podoba się również wiceburmistrzowi Marcinowi Dmowskiemu.

– Chcemy dbać o historię marki motocykli WSK, stąd też prowadzona w Miejskim Ośrodku Kultury „Strefa Historii” – wskazuje. – Aby podjąć jakieś decyzje w tej sprawie, potrzebujemy więcej szczegółów dotyczących tego projektu, przede wszystkim tych związanych z budżetem. Jeżeli na przyszłej sesji rady miasta radny Doroba przedstawi nam więcej informacji, będziemy temat rozważać. ED

Grzegorz Doroba (z tyłu) to wielki pasjonat motocykli WSK. Miłością do nich zaraził się od swojego ojca, konstruktora w WSK Świdnik. Sam jako pracownik świdnickich zakładów był zawodnikiem sekcji motocyklowej FKS „Avia” Świdnik, odnosząc na wueskach znaczące sukcesy w mistrzostwach kraju i reprezentując Polskę na zawodach międzynarodowych. Jest pomysłodawcą i współautorem świdnickiej „Strefy Historii” prezentującej motocykle WSK i autorem książek o historii tej marki.