Wybiorą nowych dyrektorów

W siedmiu chełmskich placówkach oświatowych szykują się dyrektorskie konkursy. W trzech – PM nr 2, SP nr 8 i CKP – obecnym dyrektorom kończą się pięcioletnie kadencje. W trzech kolejnych – SP nr 2, SP nr 7 i ZSEiT – 30 czerwca dobiegnie końca termin powierzenia obowiązków dyrektora. Z kolei w I LO rezygnację ze stanowiska z 31 sierpnia br. zapowiedziała Teresa Mościcka, obecna dyrektor.


Z 31 sierpnia br. pięcioletnie kadencje skończą się Wiesławie Bronisz – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2, Beacie Kawalec – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 i Mieczysławowi Sawce – dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego. Zgodnie z oświatowymi przepisami w tych placówkach w okresie wakacyjnym powinny odbyć się konkursy na dyrektorów.

Przed rozpoczęciem obecnego roku szkolnego prezydent Chełma Jakub Banaszek trzem innym dyrektorom powierzył obowiązki na okres do 10 miesięcy. Są to: Lidia Kowalczuk – SP nr 2, Agnieszka Zapora – SP nr 7 i Katarzyna Karamać – Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Przypomnijmy, w SP nr 2 zmiana dyrektora była spowodowana rezygnacją z tej funkcji przez Dorotą Mandzińską. W dwóch pozostałych szkołach natomiast nie rozstrzygnięto konkursów. We wszystkich trzech placówkach powinny zostać ogłoszone konkursy.

Siódmy konkurs szykuje się w I LO. Obecna dyrektor „Czarnieckiego” Teresa Mościcka oficjalnie poinformowała, że z końcem maja złoży wypowiedzenie, bo rezygnuje ze stanowiska. (s)