Wybrali wykonawcę ścieżki przy Moście Kultury

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina zbuduje alejkę dla pieszych oraz ścieżkę rowerową wzdłuż al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Zamojskiej do Mostu Kultury.


KPRD to jedyna firma, która stanęła do przetargu. Za wykonanie prac zażyczyła sobie prawie 150 tysięcy złotych brutto. Urzędnicy przeznaczyli na ten cel znacznie więcej, bo 177 tysięcy złotych. Udało się zatem nawet zaoszczędzić. „KPRD spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert” – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Wydział Zamówień Publicznych Zarządu Dróg i Mostów.

KPRD będzie musiało również sporządzić dokumentację projektową oraz pełnić tzw. nadzór autorski. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 30 października tego roku. GR