Wyburzyć, co się sypie

Radny Maciej Baranowski apeluje do urzędników o wyburzenie starych, opuszczonych kamienic, grożących zawaleniem. – Przepisy to dopuszczają, gdy budynek jest w takim stanie, że zagraża życiu i zdrowiu ludzi – zapewnia Baranowski.


– Należy wpłynąć na inspektora nadzoru budowlanego, aby w końcu można było pozbyć się starych, opuszczonych kamienic, których w Chełmie nie brakuje – interpelował podczas poniedziałkowej sesji radny Maciej Baranowski. – Za piętnaście tysięcy złotych można w jeden dzień wyburzyć kamienicę. W sytuacjach, gdy stan budynku zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, można się go pozbyć na podstawie specjalnego postanowienia zastępczego. Tak się dzieje w innych miastach.
Stanisław Mościcki, zastępca prezydenta Chełma, zapewnił, że wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm w tej sprawie.
– Spróbujemy to wyegzekwować – stwierdził Mościcki. (mo)