Wydobyć bramę z mroku

– Kiedy zainstalowana zostanie obiecywana iluminacja Bramy Krakowskiej – dopytuje radny Marcin Nowak. Miasto odpowiada, że w tegorocznym budżecie nie ma na to pieniędzy. Nowak zapowiada, że będzie drążył sprawę, bo nie wyobraża sobie, by nie oświetlić bramy przed 2023 rokiem, kiedy Lublin będzie Europejską Stolicą Młodzieży i zapewne zjedzie do nas mnóstwo turystów.


O nowej instalacji oświetlającej Bramę Krakowską było głośno już w 2019 roku. Miała się ona składać ze specjalnych reflektorów umieszczonych po obu stronach budowli, czyli przy placu Łokietka oraz na ul. Bramowej na Starym Mieście. Normalnie brama byłaby oświetlona białym światłem, ale podczas specjalnych okazji światłami kolorowymi – np. podczas świąt narodowych byłaby w barwach biało-czerwono.

Jej prawdziwa wyjątkowość miałaby polegać jednak na tym, że iluminacja miała „reagować” na hasło #BramaKrakowska i jeśli na Facebooku lub Instagramie pojawiłaby się odpowiednia ilość tego typu oznaczeń, system uruchomiłby scenę świetlną. Takie rozwiązanie miało być unikatem na skalę światową. Niestety, póki co Lublin do tej pory również nie może się nim pochwalić.

O sprawę iluminacji Bramy upomniał się ostatnio wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, Marcin Nowak (klub prezydenta Żuka). W interpelacji skierowanej do Ratusza dopytywał, czemu inwestycja, zaplanowana na ubiegły rok nie została zrealizowana i prosił o szczegółowe przedstawienie dotychczasowych działań i planów związanych z tym przedsięwzięciem.

Dlaczego, więc nie udało się zainstalować wyjątkowej oprawy? Wyjaśnień radnemu udzielił wiceprezydent Artur Szymczyk. Przypomniał, że w 2019 roku na wniosek Rady Dzielnicy Stare Miasto przeznaczono 30 tys. zł z rezerwy celowej na przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji iluminacji i taka dokumentacja pod koniec roku została wykonana przez biuro projektowe Techart Maciej Kubiński za kwotę 15 375 zł. Projekt został uzgodniony przez wszystkie instytucje, w tym PGE Dystrybucja S.A., Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, jak również został pozytywnie oceniony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Tak uzgodniona dokumentacja została złożona o pozwolenie na budowę. – Obecnie czekamy na wydanie decyzji – poinformował wiceprezydent Szymczyk, przyznając, że w roku 2020 nie zostały przeznaczone żadne środki finansowe na prace budowlane związane z wykonaniem instalacji iluminacji świetlnej i takie wydatki nie zostały zaplanowane również w tegorocznym budżecie, a koszt takiego przedsięwzięcia, według wstępnych szacunków, to około 480 tys. złotych.

Odpowiedź ratusza radnego Nowaka nie do końca zadowala. – Nie wynika z niej kiedy i czy w ogóle instalacja się pojawi – wskazuje Marcin Nowak. – Skoro projekt jest gotowy, a do tego Lublin został wybrany Europejską Stolicą Młodzieży 2023, to musimy zrobić wszystko, by został zrealizowany przed tą datą. Rozumiem, że czas pandemii wstrzymuje realizację części projektów, ale skoro uzyskaliśmy tak prestiżowy tytuł powinniśmy jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Lublinie, uczcić właśnie poprzez powstanie iluminacji, która na pewno zrobiłaby wrażenie, na przybywających na obchodach gości z całego kontynentu.

Radny zapewnia, że sprawy nie odpuści i będzie przekonywał władze miasta do szybkiej realizacji tego projektu. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here