Wygrali pracownię biologiczną

W październiku ubiegłego roku uczniowie SP nr 5 w Krasnymstawie wzięli udział w konkursie wojewódzkim „25 na piątkę z plusem!”. W nagrodę szkoła otrzymała 35 tys. zł na wyposażenie pracowni biologicznej.

Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. W jego ramach uczniowie SP nr 5 w Krasnymstawie, obecnie ósmoklasiści, Diana Smorga, Amelia Kuzioła, Aleksandra Miszczak, Aleksandra Zborowska i Igor Sawa, pod kierunkiem nauczyciela biologii Marty Ziarko zrealizowali film ukazujący działania podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska.

Organizator konkursu przyznał im główną nagrodę, czyli 35 tys. zł na wyposażenie pracowni biologicznej. Uroczyste otwarcie nowej pracowni miało miejsce 22 listopada. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie Arkadiusz Kwieciński, starszy wizytator Kuratorium Henryk Radej, lider zwycięskiego zespołu Diana Smorga oraz dyrektor SP nr 5 Sylwia Młynarczyk-Rysak. Nowe wyposażenie pracowni zaprezentowali animatorzy – uczniowie z klasy 7 i 8. Przygotowali oni małe „Centrum Nauki Kopernik” z 12 stanowiskami tematycznymi.

Goście mogli na przykład zaobserwować człowieka naturalnych rozmiarów, jego szkielet i ruchome modele stawów, maty dydaktyczne przedstawiające układ pokarmowy i krwionośny, modele narządów oraz naturalnej wielkości model miednicy kobiety w ciąży. – Spojrzeć do naszego wnętrza pozwalały pomoce demonstrujące w przystępny sposób mechanizm działania serca, czy płuc oraz autentyczne zdjęcia z rezonansu magnetycznego pokazujące zeskanowany obraz człowieka z zarysem jego szkieletu i tkanki mięśniowej – mówi Marta Ziarko.

Pracownia została wyposażona też w wyjątkowe, bo przedstawiające 7-latka i niemowlaka, fantomy do ćwiczeń w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. W zmodernizowanej pracowni pojawiły się też nowe mikroskopy, komplet szkła laboratoryjnego i preparaty biologiczne. (k)