Wykładowcy z UMCS i PL z nagrodą ministra

Czwórka lubelskich naukowców znalazła się w gronie tegorocznych laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki.


W piątek, 19 lutego 2021 r. po raz drugi obchodzony był Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji minister Przemysław Czarnek ogłosił listę laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Są one wręczane w 5 kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. W 2020 r. do ministerstwa wpłynęły 124 wnioski o przyznanie nagród, z czego do oceny merytorycznej zespołu doradczego zostało zakwalifikowanych 111. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu za 2020 r. 74 nagród, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.

Wśród uhonorowanych naukowców znaleźli się lubelscy naukowcy: dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak z Katedry Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS; dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. uczelni z Katedry Grafiki Warsztatowej Instytutu Sztuk Pięknych UMCS, dziekan Wydziału Artystycznego UMCS; dr hab. Jerzy Wielbo, prof. uczelni z Katedry Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz dr hab. inż. Tomasz Cholewa, profesor uczelni z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Twórca autorskiej metody prognozowania dostawy ciepła prof. Tomasz Cholewa pracuje w Katedrze Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego. W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Rozprawę doktorską z zakresu ogrzewania i chłodzenia podłogowego obronił z wyróżnieniem w 2013 r. Jeszcze przed skończeniem doktoratu rozpoczął prowadzenie badań z zakresu efektywności energetycznej oraz racjonalizacji zużycia energii w budynkach.

Po obronie rozprawy doktorskiej przystąpił do realizacji projektu badawczego dotyczącego racjonalizacji zużycia energii w sektorze mieszkaniowym. Następnie opracował, zoptymalizował oraz przetestował autorską metodę prognozowania dostawy ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów (budynek, podstacja cieplna, kotłownia osiedlowa). Obecnie prof.

Tomasz Cholewa, w ramach realizacji projektu związanego z opracowaniem innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowo powstających, prowadzi testy w warunkach rzeczywistych w 4 budynkach użyteczności publicznej Urzędu Miasta Lublin oraz w 9 budynkach mieszkalnych w Świdniku. W ubiegłym roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2017 r. jest prezesem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Lublinie.

W przyszłym tygodniu przedstawimy bliżej sylwetki pozostałych nagrodzonych. MG

News will be here