Wykorzystanie energii w Lublinie w perspektywie 2030 roku

fot. LPEC

Ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz różnicowanie źródeł energii to główne działania miasta w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Taki kierunek zakłada uchwalona w styczniu Strategia Lublin 2030. To szansa na zmniejszenie produkcji energii z tradycyjnych źródeł, a tym samym poprawę środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.

– Lublin od lat termomodernizuje budynki i zmienia sposób ogrzewania z opartego na paliwie stałym na inny, bardziej ekologiczny. Strategia Lublin 2030 przewiduje podjęcie działań dla zmniejszenia zużycia surowców naturalnych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wykorzystując do tego istniejące zasoby. Ważnym partnerem w tym zadaniu są lubelskie uczelnie, które wspólnie z miastem mogą prowadzić badania nad nowymi technologiami w zakresie energii – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zapotrzebowanie energetyczne Lublina stale rośnie. W okresie 2008–2018 zużycie energii elektrycznej w Lublinie wzrosło o ponad 27%. Sprostanie wyzwaniom stale rozwijającego się miasta będzie możliwe m.in. dzięki działaniom zaplanowanym w ramach Strategii Lublin 2030, a także projektom inwestycyjnym realizowanym przez lubelskich operatorów.

W efekcie realizowanych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. projektów, powstanie nowoczesna infrastruktura ciepłownicza, która zapewni mieszkańcom niezawodną dostawę ciepła przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Zmniejszą się również znacząco straty ciepła w całym systemie, co oznacza mniejsze zużycie paliw, ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców Lublina.

– W kontekście europejskich i krajowych dokumentów strategicznych, najważniejszym zadaniem dystrybutorów ciepła na najbliższe lata będzie poprawa dostępności do ciepła systemowego, oraz zapewnienie odbiorcom czystego ciepła o określonych parametrach ekologicznych. Istotna jest również poprawa efektywności systemów ciepłowniczych oraz projektowanie i budowa nowoczesnych sieci, które z jednej strony zapewnią elastyczne regulowanie podaży ciepła, dostarczanego do sieci przez zróżnicowane podmioty, z drugiej strony zagwarantują komfort cieplny odbiorcom przy jak najniższym poziomie zużycia energii – podkreśla Marek Goluch, Prezes Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Inteligenta sieć ciepłownicza

W kontekście zapewnienia efektywności energetycznej miasta, aktualnie flagowym projektem inwestycyjnym miejskiej spółki LPEC jest budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej. W ramach inwestycji, sieć zostanie wyposażona m.in. w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła, optymalizacji jej pracy oraz zintegrowanego zarządzania poszczególnymi elementami na odległość. Zastosowane rozwiązania umożliwią dobór parametrów w taki sposób, aby przesył ciepła odbywał się z minimalnymi stratami.

Lublin posiada bardzo korzystne warunki dla rozwoju energii opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) – szczególnie energii słonecznej – dlatego plany spółki obejmują też rozwój technologii związanych z fotowoltaiką. To w tym obszarze LPEC dostrzega obecnie olbrzymi potencjał, szczególnie biorąc pod uwagę skalę zużycia energii elektrycznej niezbędnej do pracy urządzeń ciepłowniczych.

Zgodnie z polską polityką energetyczną, od 2040 roku potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych, jak również przemysłu, usług, obiektów komercyjnych i biurowych mają być pokrywane przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła ciepła. Zakładane jest również zwiększenie udziału gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w miastach do 70% w 2030 roku.

Planowanie energetyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest zadaniem własnym gminy. Rolę operatorów sieci dystrybucyjnej na terenie Lublina pełnią: Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A., Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. oraz PKP Energetyka S.A. Na lubelski system ciepłowniczy składa się sieć ciepłownicza zarządzana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (LPEC S.A.) oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków i Elektrociepłownia MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o.

Materiał zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here