Wyłudzili setki tysięcy?

Wicedyrektor chełmskiej szkoły odpowie za wyłudzenie dotacji unijnej. Razem z nią prokuratorskie zarzuty oszustwa i fałszowania dokumentów usłyszało kilkunastu byłych i obecnych pracowników placówki. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Twierdzą, że śledztwo, nagonka na szkołę i nauczycieli to celowy zabieg, by zatuszować jakąś wielką aferę.

Szykuje się afera w chełmskiej oświacie. Atmosfera wokół CKU staje się coraz gęstsza.
W 2010 roku Województwo Lubelskie zawarło ze Stowarzyszeniem Kształcenia Ustawicznego w Chełmie (SKU, w skład którego wchodzili dyrektor i nauczyciele CKU) umowę o dofinansowanie projektu „Kształcenie XXI wieku”. Projekt miał być realizowany do 2012 roku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie, a jego głównym celem miało być wdrożenie w szkole innowacyjnych metod nauczania, m.in. przez wprowadzenia kształcenia e-learningowego. Na jego realizację stowarzyszenie działające przy centrum otrzymało blisko 300 tys. zł, z czego ponad 250 tys. zł to środki unijne, a resztę stanowiła dotacja celowa budżetu państwa. Wydatki na zarządzanie projektem stanowiły 87 235 zł, w tym m.in. wynagrodzenia koordynatora (35 700 zł) i specjalisty ds. monitoringu (19 800 zł); na rekrutację uczestników kształcenia – 17 373 zł, w tym m.in. wynagrodzenia specjalisty ds. rekrutacji – 15 000 zł; e-learningu – 168 190 zł, w tym m.in. wynagrodzenia za opracowanie materiałów oraz prowadzenie zajęć e-learningowych (114 590 zł); koszty pośrednie – 8.007 zł, w tym m.in. koszt zakupu materiałów biurowych.
Wobec informacji o nieprawidłowościach przy realizacji projektu, wokół CKU i SKU zaczęli działać funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. W toku dochodzenia wykryto znaczne nieprawidłowości. Materiały trafiły do prokuratury, a ta wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia, w okresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r., mieniem w kwocie 299.980 zł, poprzez wprowadzenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w błąd, w oparciu o nierzetelną, poświadczającą nieprawdę dokumentację, co do organizacji, liczby uczestników, wykorzystania środków oraz zakresu doradztwa, przy realizacji przez SKU i CKU projektu, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.