Wynik znany przed konkursem

Tak jak się wszyscy spodziewali, konkurs na dyrektora chełmskiego szpitala wygrała Kamila Ćwik, która od kilku miesięcy pełniła obowiązki szefa lecznicy. Jedyny kontrkandydat nie mógł jej zagrozić, bo nie stawił się przed komisją.

Marszałek województwa lubelskiego już 18 kwietnia powierzył Kamili Ćwik pełnienie obowiązków szefa chełmskiego szpitala, po tym, jak odwołał ze stanowiska Michała Jedlińskiego. I już wtedy wiadomo było, że w ogłoszonym konkursie raczej nikt jej nie zagrozi. By postępowanie formalne mogło się odbyć do konkursu musiały stanąć co najmniej dwie osoby. Drugą podobno był Mariusz Kowalczuk, zastępca dyrektora ds. administracyjnych.

I tu wiadomo było, że M. Kowalczuk nie stara się rywalizować ze swoją przełożoną, a raczej chce pójść jej na rękę, by konkurs doszedł do skutku. W minionym tygodniu marszałek powołał K. Ćwik na stanowisko dyrektora szpitala.

„Nowa dyrektor jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Była prezesem Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, pracowała w lubelskim oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jako główny specjalista ds. kontroli i nadzoru wewnętrznego, pełniła funkcję rzecznika prasowego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie oraz konsultanta-audytora wewnętrznego w SP ZOZ w Kraśniku.

Jako ekspert zewnętrzny opracowywała plany naprawcze i restrukturyzacyjne placówek służby zdrowia. Brała udział w wielu kursach i szkoleniach m. in. z zakresu kontrolingu i audytu czy zarządzania finansami. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Posiada również doświadczenie jako pracownik dydaktyczny uczelni wyższych” – czytamy w informacji z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego. (bf)