Wyprzedzić skażenie

Nie poprawiło się. Woda z ujęcia wody w Wolawcach wciąż ma podwyższoną zawartość azotanu. Źródłem zanieczyszczeń mogą być odchody zwierzęce i ludzkie albo nawozy azotowe. Sześć firm gotowych jest dostarczyć i zamontować filtry redukujące poziom azotanów. Bez działań naprawczych ujęcie prędzej czy później trzeba byłoby zamknąć.

W wodę z ujęcia w Wolawcach zaopatrywani są mieszkańcy Koczowa, Haliczan, Strachosławia, Mołodutyna i Wolawiec. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie oraz sanepid systematycznie przeprowadzają badania jakości tamtejszej wody. Od dłuższego czasu wyniki są niepokojące ze względu na podwyższoną zawartość azotanu. Najwyższe dopuszczalne stężenie azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia to 50 mg/l, tyle wynosi polska norma.

Ujęcie wody w Wolawcach tworzą dwie studnie (problem z wodą jest w pierwszej studni, a to wpływa na jakość wody w drugiej). Średnie stężenie w obu waha się od 30 do 45 mg/l. Prawdopodobne źródła dostania się azotanów do wody to albo odchody zwierzęce czy ludzkie (może tu chodzić o obornik i szamba w okolicy, które mogą powodować skażenie wody), albo nawozy azotowe, stosowane w pobliżu. Pracownicy MPGK wskazywali, że należy podjąć działania zmierzające do redukcji azotanów, bo – jeśli stężenie będzie rosło – ujęcie trzeba będzie zamknąć.

Według wyników ostatnich badań stężenie azotanów przekraczało 40 mg/l. Próbki pobrano 19 lutego br. W prywatnym mieszkaniu w Wolawcach stężenie azotanów wynosiło 41 mg/l, w SP Strachosław – 40,9 mg/l, a w hydroforni ujęcia Wolawce – 41,1 mg/l. Normy nie są przekroczone, ale stężenie azotanów utrzymuje się na podwyższonym poziomie, dlatego samorządowcy w tegorocznym budżecie przeznaczyli pieniądze na modernizację ujęcia w Wolawcach, a konkretnie na dostawę i montaż urządzeń obniżających zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do picia.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało sześciu wykonawców. Rozbieżności w cenach ofert były spore – najniższa warszawskiej spółki Hydrotechnika opiewała na niewiele ponad 23 tys. zł, najwyższa – spółki z Lipkowa – na ponad 69 tys. zł. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here