Wyrośnie przedsiębiorcza młodzież

24 stycznia ruszyła pierwsza edycja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”, będącego wspólną inicjatywą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Urzędu Miasta Lublin. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie postaw przedsiębiorczych. Rekrutacja uczestników potrwa do 6 lutego.

Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest adresowany do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin. Uczniowie wezmą udział w specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez pracowników UMCS, a także w wizytach studyjnych u znanych lubelskich przedsiębiorców, również z sektora kreatywnego. Uczestnicy będą również mieli realny wpływ na promocję projektu poprzez tworzenie profesjonalnych relacji medialnych z jego przebiegu pod opieką specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w Akademii Przedsiębiorczości UMCS i zwiedzić kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Biorący udział w projekcie uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas warsztatów i zrealizować projekty doradcze dla lubelskich przedsiębiorców z zakresu promocji produktów w social mediach. Projekty te następnie mogą zostać zgłoszone do konkursu na najlepszy projekt doradczy, w którym przewidziane są nagrody.

Dla nauczycieli – opiekunów uczniów – przewidziany jest pakiet szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu zarządzania stresem, zarządzania zasobami ludzkimi, czy pracy z młodzieżą.

– Wychodzimy z nową inicjatywą kierowaną do młodych mieszkańców Lublina. Z myślą o ich dobrym starcie w dorosłość, rozpoczęciu życia zawodowego czy kolejnych etapów nauki, chcemy wprowadzić naszą młodzież w tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości. Edukacja w tym zakresie pozwoli na świadome wybory, kształtowanie zainteresowań i wybranie kierunku rozwoju zawodowego. Projekt stanowi kontynuację dotychczas realizowanego, wraz z partnerami Miasta Lublin, innowacyjnego projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, skierowanego do młodszych uczniów – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem

Rekrutacja uczestników i partnerów projektu rozpoczęła się 24 stycznia i potrwa do 6 lutego 2022 r. Do udziału zgłaszać mogą się placówki oświatowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin oraz przedstawiciele przemysłów kreatywnych, dla których równie ważne, jak dla organizatorów, jest wspieranie postaw przedsiębiorczych u młodzieży. Przewiduje się, że w pierwszej edycji projektu udział weźmie około 300 uczniów (10 klas) z lubelskich szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie: https://gospodarczy.lublin.eu/przedsiebiorcza-mlodziez. MG

News will be here