Wyróżnienie dla wybitnego psychologa

Prof. Jerzy Marian Brzeziński

W środę, 12 grudnia w Auli Instytutu Pedagogiki UMCS odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UMCS prof. Jerzemu Marianowi Brzezińskiemu – psychologowi, profesorowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Profesor Brzeziński jest psychologiem. Specjalizuje się w metodologii i diagnostyce psychologicznej oraz etyce badań naukowych. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat pełnił w Uniwersytecie Adama Mickiewicza funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dyrektora Instytutu Psychologii oraz kierownika Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych.

Przewodniczy także licznym komitetom i komisjom naukowym. Profesor jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Opublikował wiele prac naukowych, w tym m. in. „Metodologię badań psychologicznych” i „Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice”.

Profesor Jerzy Marian Brzeziński od wielu lat współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczy w seminariach naukowych i wykładach, wspiera pracowników Instytutu Psychologii oraz jest recenzentem wielu książek ich autorstwa. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here