Wyryki liderem

Zazwyczaj samorządy z naszego regionu w plebiscytach i rankingach nie brylują. Ale od tej reguły są wyjątki. Przykład? Gminy Wyryki i Rejowiec Fabryczny są na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o procent aktywacji e-dowodów.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Taki dokument odbierają wszyscy, którzy wniosek o dowód osobisty złożyli 4 marca tego roku i później. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej. Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną.

To ona sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. zalogowanie się do ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. – Aktywacja warstwy elektronicznej nie jest obowiązkowa. Jeśli przy odbiorze dokumentu nie zdecydujemy się na to, możemy do tego wrócić w dowolnym momencie i dowolnym urzędzie. Wielu Polaków, bo niemal 40%, robi to jednak od razu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Co ciekawe, są takie gminy w Polsce, gdzie procent aktywacji wynosi 100 procent.

Na czele rankingu znajdują się gminy Wyryki oraz Rejowiec Fabryczny. – Oczywiście bardzo się cieszę, że w nasi mieszkańcy aktywują warstwę elektroniczną nowego dowodu osobistego, co daje im możliwość korzystania ze związanych z tym udogodnień – mówi wójt Mirosław Torbicz.

– E-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej oraz elektroniczne podpisywanie dokumentów dzięki podpisowi osobistemu. Gratuluję też otwartości i skuteczności w działaniu pani Annie Waszuk – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wyrykach. (bm)