Wyryki zaczynają rok inwestycji

W budżecie gminy Wyryki na 2023 rok wydatki majątkowe niemal dwukrotnie przewyższają wydatki bieżące (20 mln zł wobec 10,8 mln zł), a to wszystko przez zaplanowane na bieżący rok rekordowe inwestycje. – Będzie to duże wyzwanie, ale myślę, że efekty będą tego warte – mówi wójt Mirosław Torbicz.

Inwestycyjna ofensywa w Wyrykach już rusza. Niedługo rozpoczną się prace przy budowie ponad 2-kilometrowego odcinka drogi w Wyrykach Kolonii oraz termomodernizacja połączona z wymianą źródła ciepła w budynku wielofunkcyjnym w Wyrykach, w którym mieszczą się m.in. GOPS, ośrodek zdrowia i apteka. Na te zadania gmina ma już wyłonionych wykonawców. W poniedziałek (9 stycznia) został ogłoszony przetarg na przebudowę starej szkoły w Zahajkach. Zostanie wykonany gruntowny remont i docieplenie budynku, powstanie boisko wielofunkcyjne, nowe miejsca parkingowe, a także nowe ogrzewanie zasilane pompą ciepła i energią z instalacji fotowoltaicznej.

Gminne władze w najbliższych dniach ogłoszą kolejne przetargi. Pierwszy z nich dotyczyć będzie prac w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę polegających m.in. na przebudowie części pomieszczeń, wymianie pokryć dachowych na starych częściach szkół w Wyrykach i Kaplonosach, utwardzeniu wjazdów i wykonaniu miejsc parkingowych.

Kolejnym zadaniem będzie kompleksowa modernizacja systemów zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną obiektów użyteczności publicznej poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i nowych instalacji grzewczych w kilku gminnych obiektach. Gmina szukać będzie również wykonawcy przebudowy dróg gminnych: Horostyta-Ignaców, Wyryki-Adampol (tzw. Małoziemce), Adampol (tzw. Kolonia), Kaplonosy (tzw. Ferma) oraz Wyryki-Połód (przy ośrodku zdrowia). Na wszystkie te projekty Wyryki pozyskały środki w ramach trzech kolejnych naborów Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W tym roku realizowane będą również mniejsze zadania, które mieszkańcy zaplanowali w ramach Funduszu Sołeckiego. Są to m.in. zakup wiaty śmietnikowej, zakup wiat przystankowych czy modernizacja świetlicy w Krzywowierzbie. Na realizację 30 zadań z funduszu gmina przeznaczy niemal 300 tys. zł.

– Realizacja takiej liczby inwestycji w trakcie jednego roku stanowi nie lada wyzwanie dla gminy liczącej zaledwie 2,5 tys. mieszkańców. Są to bardzo ważne prace, które z jednej strony stanowią odpowiedź na wiele ze zgłaszanych przez mieszkańców próśb i wniosków, z drugiej strony mają służyć dalszemu ograniczaniu wydatków z budżetu gminy na energię elektryczną i cieplną – mówi wójt Mirosław Torbicz. (bm)

News will be here