Wyspowiadaj się czym palisz

Zaledwie trzy tygodnie zostało wszystkim właścicielom i zarządcom domów oraz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na złożenie deklaracji, w której wskażą, czym je ogrzewają. Choć czas na to był od lipca ubiegłego roku, jak dotąd zrobili to nieliczni – w Lublinie mniej niż połowa, a w Świdniku zaledwie 15%. Tymczasem za zignorowanie tego obowiązku grozi 500 zł grzywny.


– Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, która weszła w życie 1 lipca ubiegłego roku – przypomina Tomasz Lis, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. – Dane z bazy CEEB pozwolą precyzyjnie określić liczbę pieców i kotłów na paliwo stałe funkcjonujących na terenie Lublina, dzięki czemu poznamy dokładny obraz sytuacji w mieście i będziemy mogli zaplanować oraz podejmować jeszcze skuteczniejsze działania, w celu walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza.

Do złożenia deklaracji do CEEB zobowiązany jest właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego oraz w przypadku budynków wielorodzinnych zarządca, jeśli na terenie nieruchomości znajduje się wspólny system ogrzewania lub właściciele poszczególnych lokali, jeśli każdy z nich posiada oddzielne, indywidualne źródło ciepła, bądź w danym lokalu znajduje się ogrzewanie dodatkowe, np. kominek. Deklarację dla budynków wielorodzinnych, obejmującą zarówno źródła wspólne, jak i te indywidualne może wypełnić zarządca, po porozumieniu z właścicielami lokali.

Zgłoszenia należy dokonać do 30 czerwca br. dla systemów grzewczych uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. lub w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła dla systemów zakładanych po tej dacie. Obowiązek dotyczy właścicieli i zarządców budynków w całym kraju. Formularze deklaracji, którą należy wypełnić i złożyć, jest dostępny na stronie zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „materiały do pobrania” i na stronach poszczególnych gmin (w przypadku Lublina na stronie www.lublin.eu/ceeb, a w Świdniku na stronie e-swidnik.pl w zakładce „obowiązek składania deklaracji CEEB”.

Tam też znajdziemy bliższe informacje, jaki formularz wybrać i jak go wypełnić, a na stronie zone.gunb.gov.pl/ również przykłady prawidłowo wypełnionych deklaracji. Deklaracja musi zawierać informacje takie, jak: imię i nazwisko lub nazwa właściciela czy zarządcy budynku oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach – może to być np. piec, kuchnia węglowa, kominek, fotowoltaika itp. Jeśli jest ich kilka, to trzeba wypisać je wszystkie.

W wypełnianiu dokumentów pomoc oferują miejscy urzędnicy. W Lublinie można z tego skorzystać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska UM przy ul. Zana 38 lub pod numerem telefonu 81 466 2600, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Ponadto, w czerwcu lubelski Ratusz zaplanował dwa spotkania z mieszkańcami w godzinach popołudniowych, podczas których również będzie można uzyskać poradę. Pierwsze odbędzie się 15 czerwca, od godz. 16.00 do 18.00 przy ul. Montażowej 16, drugie będzie miało miejsce 22 czerwca w godz. 16.00-18.00 przy ul. Zdrowej 1.

Wypełnioną deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl/ podpisując profilem zaufanym lub w wersji papierowej w swoim urzędzie miasta/gminy. Za brak złożenia deklaracji, zgodnie z zapisami ustawy, grozi grzywna w wysokości do 500 zł. opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here