Wytwórnia asfaltu z negatywną opinią

Komisja rodziny, zdrowia i ochrony środowiska rady miasta negatywnie zaopiniowała budowę wytwórni masy bitumicznej w Chełmie na terenie po dawnym „Technobudzie” przy ul. Ceramicznej.

Firma „Drogmost” z Mokrego pod Zamościem na terenie po dawnym „Technobudzie” przy ul. Ceramicznej chce wybudować wytwórnię masy bitumicznej i ubiega się o decyzję środowiskową. Na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest na etapie opracowywania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy osiedla Rejowiecka, a także właściciele pobliskich rodzinnych ogródków działkowych. Według nich, procesowi produkcji, składowania i transportu może towarzyszyć zwiększona emisja hałasu, pyłów, dymu oraz substancji szkodliwych o charakterze chemicznym i wysokim stopniu toksyczności. Mieszkańcy zwracają też uwagę na inne negatywne skutki, które może wywołać fabryka produkcji masy bitumicznej. Podkreślają, iż wizualnie nieestetyczna, hałaśliwa i szkodliwa wytwórnia asfaltu, prawdopodobnie spowoduje obniżenie wartości rynkowej nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu tej inwestycji, bo tak dzieje się w innych regionach kraju, gdzie w pobliżu zabudowań funkcjonują podobne fabryki.

Sprawą na ostatnim swoim posiedzeniu zajęła się komisja rodziny, zdrowia i ochrony środowiska rady miasta. Zasiadający w niej radni jednogłośnie uznali, że lokalizacja fabryki jest nietrafiona i wydali w tej sprawie negatywną opinię. – Nie mamy nic do wytwórni asfaltu, niemniej jednak powinna ona powstać w miejscu, w którym nie będzie szkodziła ludziom – zaznaczyli radni.

Decyzję środowiskową firmie „Drogmost” wyda bądź odmówi jej wydania, marszałek województwa lubelskiego, a nie prezydent miasta, Jakub Banaszek. Mieszkańcy mają nadzieję, że ich protesty zostaną wzięte pod uwagę. (s)