Wywalczyli indeksy na olimpiadzie

Dzięki wysokim miejscom w olimpiadzie uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Okszowa wywalczyli indeksy na dowolne uczelnie rolnicze w kraju. Gratulacje!

Troje uczniów okszowskiego „rolniczaka” brało udział w finale centralnej Olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych, która odbyła się 27-28 maja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Olsztynie. Paweł Woch, tegoroczny maturzysta technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zajął IV miejsce i uzyskał tytuł laureata. Ewa Ryl, również maturzystka na kierunku technik weterynarii oraz Paweł Zając, uczeń IV klasy
technikum weterynaryjnego uzyskali tytuły finalistów. Dzięki tak świetnym wynikom uczniowie wywalczyli indeksy na dowolne uczelnie rolnicze w kraju. Do olimpiady przygotowali ich nauczyciele – Marzena Tomaszewska i Mateusz Zarzycki. Rodzice, wychowawcy i szkoła maja powody do dumy. (bf)