X Lubelskie Targi Książki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w czerwca była miejscem znanych w kraju targów książki. Były szansą dla czytelników na spotkania z ulubionym autorem, także okazją wręczenia Wawrzynów 2015 i uhonorowania Białym Papirusem darczyńców biblioteki.
Na czas targów obok gmachu przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie powstało biblio miasteczko. Prezentowały się tu firmy wydawnicze, poligraficzne, multimedialne, ale też stowarzyszenia, fundacje i instytucje związane z kulturą.
Gościem jubileuszowego wydarzenia był dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie. W otwarciu Targów uczestniczył marszałek Sławomir Sosnowski oraz szefowie wydziałów kultury i edukacji Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Lublin. Dyrektor WBP Tadeusz Sławecki przyjął okolicznościowy adres prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.
Po raz 10. rozstrzygnięto też konkurs Książka Roku 2015 o Wawrzyn Pawła Konrada (pierwszy lubelski drukarz, założyciel drukarni w 1630 r.). Jego celem jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych. Do jubileuszowej edycji konkursu zgłoszono 63 publikacje. Każdorazowo prace oceniało jury konkursowe w 3 grupach tematycznych: Lublin, Lubelszczyzna (w tych 2 kategoriach nagradzano wydawnictwo monograficzne jak i wydawnictwo albumowe) oraz publikacje bibliotek województwa lubelskiego.

Nagrody i wyróżnienia otrzymały

…publikacja „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-89. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL” autorstwa Marcina Kruszyńskiego (wyd. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie), „Lubelskie archiwa rodzinne” –praca wydana przez Archiwum Państwowe w Lublinie autorstwa Agnieszki Konstankiewicz, „Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych” (red. Ewa Banasiewicz-Szykuła), publikacja wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, „Roztocze. Przyroda i człowiek” pod red. Romana Reszela i Tadeusza Grądziela – praca opublikowana przez Roztoczański Park Narodowy, – uhonorowana nagrodą specjalną Dyrektora WBK, książka „Cmentarze lubelskie” (autorzy: Piotr Dymmel i Robert Litwiński), którą wydało Archiwum Państwowe w Lublinie, album „Ot Kot” wydany przez wydawnictwo Tararara Jarosław Koziara, książka „Kultura Ziemi Parczewskiej” (praca zbiorowa), opublikowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie.
– Naszą dumą jest fakt, że tegoroczne Warszawskie Targi Książki obfitowały w nagrody i wyróżnienia dla lubelskich wydawnictw. Wręczono tam listy gratulacyjne tym, których publikacje zdobyły ogólnopolskie uznanie i zostały wyróżnione w 56. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsza Książka Roku 2015”. Listy gratulacyjne trafiły do Centrum Kultury w Lublinie, Drukarni Petit, do wydawnictw: Episteme, Fundacji Alpha, Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”, Tararara Jarosław Koziara, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – informuje Ewa Hadrian z Działu Informacji i Promocji WBP.

Imprezy towarzyszące Targom

…to spotkania literackie, muzyczne oraz wystawy. M.in. w Galerii Biblioteki eksponowano znakomite prace Grzegorza Dobiesława Mazurka „Konterfekty niedokończone”, w hallu Biblioteki była wystawa pokonkursowa „Książka Roku 2015”, podobnie jak wystawa poświęcona Mariannie Bocian. Osobny walor stanowiły rysunki Huberta Ronka – wykorzystano je w unikatowych w publikacjach Instytutu Pamięci Narodowej „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-44”, „Obrona Grodna 1939” (scenariusz komiksu: Tomasz Robaczewski, opracowanie graficzne: Hubert Ronek).
Był akcent na druki bibliofilskie mające setki zbieraczy, ale i swoich wydawców. Jednym z nich jest Piotr Mordel – lublinianin z urodzenia, od wielu lat zamieszkały w Berlinie. Wystawa jego pasji poprzedziła aukcję bibliofilską. WBP ucieszyła obecność innego wydawcy i kolekcjonera – to Henryk Wójcik z Toronto, ubiegłoroczny Darczyńcy Biblioteki,.
W targach mogli uczestniczyć również najmłodsi czytelnicy. Przygotowano dla nich zajęcia: „Wesoły świat wierszy Juliana Tuwima” – to dla przedszkolaków oraz „Biblioteka, niezwykłe miejsce!” – zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych.
W województwie lubelskim jest ponad 220 publicznych bibliotek: 52 w miastach i 171 we wsiach. Placówki te idą z duchem czasu, stawiając często bardziej na multimedia niż książkę klasyczną. Mimo to najnowsze badania czytelnictwa w Polsce wieją pesymizmem: 60% Polaków w ciągu ostatniego roku nie przeczytało żadnej książki.
Marek Rybołowicz

Podziękowania i wyróżnienia

7 wystawców odebrało wyraz wdzięczności za wierność Targom i WBP. Za 10-letni udział w Lubelskich Targach Książki podziękowania otrzymali: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Wydawnictwo Norbertinum, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie.
Z kolei Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego przyznało Białe Papirusy wyróżniające ludzi – Darczyńców Biblioteki. Otrzymali je: Barbara Jarosz, Jan Gurba i Maciej Sobieraj.
Był dzień Targów poświęcony bibliofilom i kolekcjonerom. W IX Lubelskiej Aukcji Antykwarycznej pod młotek poszło 421 pozycji: XIX- i XX-wieczne książki, ekslibrisy, pocztówki, czasopisma, kalendarze, druki bibliofilskie, grafika, m.in. prace Andrzeja Kota. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym wzięciem, ilość ofert składanych przed aukcją przez bibliofilów i kolekcjonerów z Polski i ze świata jest imponująca.

News will be here