XII Przegląd Piosenki Żołnierskiej

(9 listopada) We włodawskim XII Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej uczestniczyło 10 zespołów wokalno-muzycznych, 8 zespołów śpiewaczych wieloosobowych i 24 solistów z województwa lubelskiego. Śpiewano przez wiele godzin radosne, żołnierskie pieśni.

Organizatorami Przeglądu były: Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Zarząd Powiatowy we Włodawie oraz Włodawski Dom Kultury.

Szczelnie wypełniona sala kina świadczyła o tym, że tego typu wydarzenia są potrzebne i piękne pieśni żołnierskie wciąż są na topie. Krzepiący jest fakt, że w Przeglądzie wystąpiło bardzo dużo dzieci i młodzieży.

Wykonawców oceniało jury w składzie: Marian Lipczuk – przewodniczący, Helena Sawoń, Renata Kapelko i Andrzej Bisko.

WYNIKI. Zespoły wokalno-muzyczne-orkiestra: I miejsce – Kapela Sawińska z Sawina, II – Swojska Kapela z Woli Uhruskiej, III – Zapłocianie z Milejowa.

Zespoły śpiewacze wieloosobowe: I miejsce – Kwadrans z Milejowa, II – Dziecięcy Zespół Wokalny z Woli Uhruskiej, III – Remedium z Białopola.

Soliści: I miejsce – Nina Krzemińska z Włodawy, II – Mateusz Jabłoński z Milejowa, III – Jakub Kowalski z Milejowa.

Wyróżnienia otrzymali: Kasia Milaniuk z Komarówki Podlaskiej, Zespół Wniebogłosy z Puchaczowa, Michał Jabłoński z Milejowa.

Nagrodę GRAND PRIX otrzymała Wiktoria Budzyńska z Puchaczowa.(a, fot. WDK)