Z chełmskiego magistratu do starostwa w Hrubieszowie

Anna Misiura, chełmska urzędniczka, pracująca ostatnio w Wydziale Spraw Społecznych, została sekretarzem Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Wygrała konkurs.

Na początku stycznia br. Maryla Symczuk, nowy starosta hrubieszowski, ogłosiła konkurs na stanowisko sekretarza powiatu. Zgłosiła się do niego wieloletnia chełmska urzędniczka Anna Misiura, pracująca w kilku wydziałach: infrastruktury komunalnej, ochrony środowiska, a ostatnio – spraw społecznych. Misiura przed laty pełniła nawet funkcję wicedyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej.

Anna Misiura wygrała konkurs i z początkiem lutego br. przeniosła się do pracy w starostwie powiatowym w Hrubieszowie. (s)